The Movement of Void: From Architectural Space to Urban Space

Authors

  • Nilgün Kuloğlu Karadeniz Technical University,

Keywords:

Doluluk, Boşluk, Meydan, Mimari Mekan, Kentsel Mekan

Abstract

Masses and voids are the fundamental physical properties that form both the architectural and urban spaces. This study discusses the contributions made by the void in the architectural form to urban voids. Void is a concept which finds itself a place among the definitions of space. Where there is no void, there is no space as the space generates the void. However, other than making up a space as its main function, void can also exist within a space for symbolic, semantic, etc. reasons. The first title of section definitions and concepts of the study describes the relationship between the space and void. Areas remaining after architectural spaces in an urban space however are defined as void lots. The second title of section definitions and concepts of the study focuses on the definitions of an urban void while the relationship between an urban space and void is discussed. The discussions section questions the mutual impact between the void in architectural and urban spaces. The interaction between the voids in architectural and urban spaces is discussed and described with examples from the history and today. While the importance of the voids created in an architectural space in the shaping of urban voids is given emphasis, it is also asserted that rather than creating a space, the void might be capable of defining, directing and strengthening the relation between areas. It is also stated that this coexistence should be considered in architectural and urban spaces intended for design. The historical examples have been selected among the squares as the most important urban void lots while those of today have been selected among those existing with their impact in an architectural space and contributing to the urban area. In consequence, it could be said that the squares existing in the history as urban voids have been recreated through the voids in today's architectural spaces and that architectural voids are supporting

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Nilgün Kuloğlu, Karadeniz Technical University,

29.07.1963 Ankara doğumludur. Ankara’da başladığı öğrenimini Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1980 yılında KTÜ Mimarlık Bölümü’nde başladığı üniversite eğitimini 1984 yılında, yüksek lisans çalışmasını ise 1987 yılında tamamlayarak “yüksek mimar” unvanını elde etti. 1988 yılında bir yarıyıl süreyle Mimar Sinan Üniversitesi Restorasyon Anabilim dalında doktora dersleri aldı. 1994 yılında KTÜ Mimarlık Bölümünde sürdürdüğü doktora çalışmasını tamamladı. 1996 yılında bina bilgisi anabilim dalına Yrd. Doç. olarak atandı. 2012 yılında Doçent olan Kuloğlu, halen KTÜ Mimarlık Bölümü’ndeki görevine devam etmektedir. Koruma, konut, çevre-davranış konulu araştırmalar ve son yıllarda tasarım eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

References

Akı, A. ve Erdönmez M.E. (2005) “Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri”, Megaron, YTÜ Dergisi, 1(1): 67–87.

Bala, H.A. (2006). “Mimarlık- Şehircilik, Bina-Kent, İç-Dış, Özel-Kamusal Arasında Kentsel Arayüzler”, Yapı Dergisi, 293: 44–49.

Colomnia, B. (2001). Mahremiyet ve Kamusallık, Kitle İletişim Aracı Olarak Modern Mimari, Çev: Aziz Ufuk Kılıç, Metis Yayınları.

Demirel, T. (2008). Kent Meydanları Yer Seçimine Metodolojik Bir Yaklaşım: Adana Kenti Örneği, Y. Lisans Tezi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi.

Gülmez, F.G. (1996). Boşluk Kavramı ve Mimari Tasarımdaki Yeri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

Gür, Ş.Ö. (1996). Mekan Örgütlenmesi, Gür Yayıncılık, Trabzon.

Hasol, D. (1999). Mimari İzlenimler, Yem Yayınları, İstanbul.

Kara, B. ve Küçükerbaş, E.V. (2001) “Kent Meydanlarının Tasarımına Demokratik Yaklaşım”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Bornova, İzmir, 38(1).

Kuban, D. (2013). Lao Tzu, Tao Yolu Öğretisi, YEM Yayın.

Lynch, K. (1996). “Çevrenin İmgesi”, Çev: İlknur Özdemir, Cogito, Yaz, 158.

Rassmussen, S.E. (2000). Experiencing Architecture, MIT Press, USA.

Sadri, H. (2011). Şark Şehrinin Uyanışı: Nakş-ı Cihan Meydanı’nın İnşası ve Şehircilikte İsfahan Ekolu, Mimarlık, Ankara, Temmuz-Ağustos, 360.

Sertkaya, İ. (2011). Kent Meydanları: Adana 5 Ocak Meydanı Örneği Üzerine Bir İrdeleme, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Adana.

Şamlıoğlu, T. (2010). Mimari Formda Boşluğun Keşfi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

Tayşi, Ş.E. (2006). İstanbul Tarihi Yarımada Meydanlarının Oluşumunu Etkileyen Çevresel Faktörler ve Meydanların Mimari Kurgusu, Y. Lisans Tezi, MSGSÜ, İstanbul.

Trancik, R. (1986). Finding Lost Space: Theories of Urban Design, New York: Van Nostrand Reinhold.

URL 1: Erengezgin, Ç. “Dokuz Bileşen ve Enerji Mimarlığı: Bir Mimarlık Felsefesi” www.uevf.com.tr/uevf1/sunumlar/ot10-07.doc, [Accessed 27 February 2013].

URL 2: Öğdül, R. “Hiçliğin/Boşluğun Örgütlenmesi”, Birgün Gazetesi Yazıları, http://rahmiogdulbirgun.blogspot.com/2012_11_01_archive.html [Accessed 27 February 2013].

URL 3: Yorumlayan: Çekten, P. (2013). “B(h)uis, Hoogte Twee Architecten”, Boş Oda 06, Mekanar, http://www.mekanar.com/tr/bo%C5%9F-oda-ar%C5%9Fiv-2011/bo%C5%9F-oda-06/bhuis-hoogte-twee-architecten.html [Accessed 27 February 2013].

URL 4: Önder, A. Balkır, C.Ö. Kolukısa, O. (2009) Kentsel Kadraj, İmkan Mekan, Projeler, http://tr.imkanmekan.org/projeler/atolye-projeleri/kentsel-kadraj/ [Accessed 28 February 2013].

URL 5: http://www.blachford.info/gallery/paris2.html [Accessed 14 March 2013].

URL 6: http://www.vigoenfotos.com/paris/paris_defense_rascacielos_1.it.html [Accessed 20 March 2013].

URL 7: http://dream-refuge.blogspot.com/2012/04/edo-tokyo-museum.html [Accessed 14 March 2013].

URL 8: http://mentor4change.com/visitingjapan/files/2012/11/The-building-of-the-Museum-in-Edo-Museum-Ryogoku-Tokyo-Japan-Visit-Japan-2.jpg [Accessed 14 March 2013].

URL 9: http://www.architravel.com/architravel/building/metropolitan-edo-tokyo-museum [Accessed 14 March 2013].

URL 10: http://www.fosterandpartners.com/projects/city-hall/ [Accessed 14 March 2013].

URL 11: http://abduzeedo.com/architect-day-sir-norman-foster [Accessed 14 March 2013].

URL 12: http://www.agefotostock.com/en/Stock-Images/Rights-Managed/N14-700024 [Accessed 14 March 2013].

URL 13: http://www.crownroofing.ie/grand-canal [Accessed 14 March 2013].

URL 14: http://blog.sotiriouphotography.com/?tag=stavros-sotiriou [Accessed 14 March 2013].

URL 15: http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/files/2011/04/Grand-Canal-Theater-sketch_SDL.jpg [Accessed 14 March 2013].

URL 16: http://msnbcmedia.msn.com/i/reuters/2013-03-02t125408z_579221315_gm1e9321m0d01_rtrmadp_3_france.jpg [Accessed 14 March 2013].

URL 17: http://im.ft-static.com/content/images/ad76aad0-5efb-49c1-ae1b-03d5366c7e4a.img [Accessed 14 March 2013].

URL 18: http://s1.lemde.fr/image/2013/03/02/534x0/1841886_5_9411_censee-constituer-un-lieu-de-rendez-vous-pour_acc2babaa70c9d404e53edc8d54732c7.jpg [Accessed 14 March 2013].

Yalçınpınar, Z. (2009) Meydansız, Çekirdek Sanat Yayınları.

Zevi, B. (1990). Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, Çev. H.D. Divanlıoğlu, Birsen Yayınevi, İstanbul.

Downloads

Published

01-12-2013

How to Cite

Kuloğlu, N. (2013). The Movement of Void: From Architectural Space to Urban Space. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 1(2), 201–214. Retrieved from https://iconarp.ktun.edu.tr/index.php/iconarp/article/view/27

Issue

Section

Articles