Energy Efficiency in Housing

Authors

  • Tülay Esin Tıkansak Gebze Institute of Technology

Keywords:

Konut, Enerji etkinliği, Enerji etkin yöntemler

Abstract

In Turkey, 36 per cent of the total energy is consumed in heating, ventilating and lighting of buildings. On the other hand with efficient usage of energy, 25 per cent of total energy could be saved. At this point, construction sector is in a big responsibility in that energy situation that generally use fossil resources and causes big environmental damage. This article discusses methods that minimizes energy use of conditioning issues like heating, visual, air conditioning which are responsible of a big part of energy consumption. In result, that is understood, these methods could be used as design parameters without any cost increase in construction. Also, this work explains parameters of effective material selection that has a premier role on energy efficiency. In the use of that methods, there are responsibilities in every actor, especially designers, in construction industry .

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tülay Esin Tıkansak, Gebze Institute of Technology

İlk ve Orta Öğrenimini Erzincan da, Yüksek Öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi, Müh.Mim.Fak., Mimarlık Bölümünde tamamladı. 1983 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı Selçuk Üniversitesinde doktora çalışmasını da tamamladı ve Y.Doç.Dr. olarak atandı.1996 yılında GYTE, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümüne Y.Doç., 2000 yılında Doç.,2007 yılında Profesör olarak atandı. Sürdürülebilirlik, Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi, Yapı malzemeleri konularında çalışmalar yapmakta ve halen aynı üniversitede Dekan ve Bölüm Başkanı görevlerini yürütmektedir.

References

Adalbert, K. (1997). “Energy use during the life cycle of single-unit dwellings examples”, Building and Environment 32, pp. 321–329.

Anonim, (2007). “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu”.

Anonim, (2008). “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”.

Badescu, V. and Sicre B.(2003). "Renewable Energy for Passive House Heating—Part I: Building Description", Energy and Buildings Vol.35, pp. 1077–1084.

Berge, B. (2009). “The Ecology Of Building Materials” Architectural Press, Oxford, UK.

Çakmanus, İ.ve Böke, A.(2001). “Binaların Güneş Enerjisi İle Pasif Isıtılması ve Soğutulması”, Yapı Dergisi 235. Sayı, S. 83-88, İstanbul.

EIA (2013). Energy Information Administration Turkey: Environmental Issues. Full report.

http://www.gov.countries/analysisbriefs/Turkey/html

Inter Academy Council (2011). “Lighting the Way: Toward a Sustainable Energy Future”

http://www.interacademycouncil.net/CMS/Reports/11840.aspx

Last Updated: February 1, 2013 Ocak 2009.

Rosenfeld, A.H., Akbari, H., Bretz, S., Fishman, B.l., Kurn, D.M.,

Sailor, D. and Taha, H. (1995). “Mitigation of Urban Heat Islands: Materials, Utility Programs, Updates”, Energy and Buildings Vol.22 (3), pp. 255–265.

Spagnolo, j., Dear, R. (2003). “A Field Study of Thermal Comfort in Outdoor and Semi-Outdoor Environments in Subtropical Sydney Australia”, Building and Environment, Vol.38 (5), pp. 721–738.

TSE, (2008) “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” TS 825, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TTMD (2009),Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Türkiye'nin 2020 yılına yönelik tasarruf potansiyelleri.

Türkyılmaz,O.(2011) “Türkiye’de Enerji Nereye Gidiyor?” http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/83a4216f51e1183_ek.pdf?dergi=1139

Utkutuğ, G. (1999). “Binayı Oluşturan Sistemler Arası Etkileşim ve Ekip Çalışmasının Önemi Mimar Tesisat Mühendisi İşbirliği” IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 4-7 Kasım 1999, Bildiriler Kitabı, Sayfa 21-36, İzmir.

Downloads

Published

01-12-2013

How to Cite

Tıkansak, T. E. (2013). Energy Efficiency in Housing. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 1(2), 189–200. Retrieved from https://iconarp.ktun.edu.tr/index.php/iconarp/article/view/26

Issue

Section

Articles