Morphological Evolution of a Commercial Setting: The Study of Konya Uzum Bazaar

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15320/ICONARP.2023.238

Keywords:

Commercial texture, morphological transformation, space syntax, traditional Konya bazaar, urban memory

Abstract

Urban morphology aims to formally study the movement in space and to detect the changing character of cities in the context of time, space and physical environment. When the morphology of Konya in the historical process was examined, the first formation developed around the settlement center known as the historically prominent Alâeddin Hill. Over time, the Mevlâna Dargah and its surroundings, which are religiously prominent, appear as the second focal point. The commercial texture that was born and developed between these two focuses in Konya is the traditional Konya Bazaar. In this commercial texture, the “Uzum Bazaar”, located to the west of the second focal point of the city, was formed in harmony with the surrounding texture during its period. After the Uzum Bazaar continued its life for many years, it was demolished, and Mevlâna Bazaar was built in its place, described as a contemporary ‘passage’ in its period. At the beginning of the 21st century, this commercial texture was included in the scope of the transformation project, and the Altın Bazaar period began. The morphological change of this historical and commercial texture, which was called the Uzum Bazaar in the past, according to the periods, was studied by the Space Syntax method and evaluated comparatively. As a result of the analyses and evaluations conducted, it has been determined that the gate counts and intelligibility values have been continuously decreasing in the process following the Uzum Bazaar period, which is characterized as self. According to the integration value, it has been seen that the Uzum Bazaar period, which was formed as part of the traditional Konya Bazaar, has a higher value compared to the Mevlâna Bazaar and Altın Bazaar periods. Although the numerical values of the Altın Bazaar period are close to the Uzum Bazaar period in the connectivity analysis, they are higher than the values of both the Uzum Bazaar period and the Mevlâna Bazaar period. As a result, when the formation of the Uzum Bazaar in the first period is described as ‘essence’, it can be said that steps have been taken towards the “return to essence” with the transformation of the Altın Bazaar in the last period.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Zafer Kuyrukçu, Konya Technical University

Zafer Kuyrukçu works as an assistant professor at the Department of Architecture at Konya Technical University. He graduated from Selçuk University in 2008. He received his master’s degree from the graduate school of natural and applied science of Selçuk University in 2012, and his Ph.D. from the Institute of Graduate Studies of Konya Technical University in 2019. His research interests include university planning, architectural design, bibliometric analysis, and urban morphology.

Raziye Çınar, Konya Technical University

Raziye Çınar graduated from Konya Technical University, Faculty of Architecture and Design, Department of Architecture with a high degree in 2022. In 2022, she started his master’s degree with a thesis at Konya Technical University, Institute of Graduate Studies, Department of Architecture.

References

Anonymous, (1996). Konya Karatay Belediyesi Piri Mehmed Paşa Külliyesi Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı. Plan Açıklama Raporu, UTTA Planlama, Projelendirme, Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara.

Anonymous, (2015). Mevlâna Çarşısı Yapılmadan Önce “Üzüm Pazarı” ve Civarı Konya (1969).

Boz, M., & Kubat, A. S. (2018). Başkent Ankara’nın İki Simgesel Örnek Üzerinden Morfolojik Analizi. Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, (II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul), 117–142.

Cezar, M. (1981). XIV-XVI. Yüzyıllar Türk Şehrinde Çarşının Konumu ve Çarşıların En Tipik Yapısı. Akademi, Mimarlık ve Sanat Dergisi, 10, 11–26.

Cezar, M. (1985). Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi. İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, No: 9.

Çakmak, B. Y., & Kalfaoğlu, S. (2011). The Syntactic Analyses of Spatial Alteration of Rural Dwellings in Migration Process, Case of Konya. International Journal of Arts & Sciences, 4(17), 381-392.

Çetin, M., Birol, G., & Doyduk, S. (2004). Conservation of Traditional Shopping Places As a Device for Regeneration of a Turkish Town in Recession. In Proceedings of The 1st International Conference on Architectural Conservation Between Theory and Practice (Pp. 444-463).

Çınar, K. (2020). Üzüm Pazarı. Yeni Meram Gazetesi, https://www.yenimeram.com.tr/uzum-pazari-451792.htm

DeCombo (2022). Postmodernizm nedir ve özellikleri nelerdir. https://decombo.com/postmodernizm-nedir-ozellikleri-nelerdir/

Denny, W. (1986). Tipik Yapıları ile Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi. Sanat Çevresi Dergisi, 94, 48-49.

Gürbüz Yıldırım, E., & Çağdaş, G. (2018). Gaziantep Geleneksel Mimari Dokusunun Sosyo-Kültürel Bağlamda Mekân Dizimsel Analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (2), 508-532.

Hillier, B., & Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Hillier, B. (1996). Space Is the Machine: A Configurational Theory of Architecture. Cambridge University Press, Cambridge.

Hillier, B., Hanson, J., & Peponis, J. (1987). Syntactic Analysis of Settlements. Architecture et Comportement/Architecture and Behaviour, 3(3), 217–231.

Jiang, B. (1998). A Space Syntax Approach to Spatial Cognition in Urban Environments. In Position paper for NSF-funded research workshop Cognitive Models of Dynamic Phenomena and Their Representations (p. 59), USA: University of Pittsburgh.

Jiang, B., Claramunt, C., & Klarqvist, B. (2000). Integration of Space Syntax into GIS for Modelling Urban Spaces. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2(3-4), 161-171.

Kaya, A. Y., & Akdemir, İ. (2020). Çorum’da Kentsel Gelişmenin Morfolojik Analizi. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 10-27.

KKBS (2022). Konya Kent Bilgi Sistemi. https://kentrehberi.konya.bel.tr/#/rehber/

Kubat, A. S., & Topçu, M. (2009). Antakya ve Konya Tarihi Kent Dokularının Morfolojik Açıdan Karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 334-347.

Kubat, A. S. (2015). Kentlerin Biçimsel Yapısındaki Sayısal Mantık: Space Syntax. Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, (I. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mersin), 32–58.

Küçükbezci, H. G. (2018). MÖ 2. Binyıl Ticaretinde Konya’nın Yeri. In A. Buluş & C. Arabacı (Eds.), Yeni İpek Yolu Dergisi Özel Sayısı Konya Kitabı XVI (pp. 41-52). Konya: Damla Ofset

Larkham, P. J. & Jones, A. N. (1991). A Glossary of Urban Form. Historical Geography Research Series no. 26, Urban Morphology Research Group.

Larkham, P. J. (1998). Urban Morphology and Typology in the United Kingdom. In Typological Process and Design Theory, Attilio Petruccioli (ed). Cambridge, Massachusetts: Aga Khan Program for Islamic Architecture.

Memleket Newspaper (2019). Konya çarşısında süreç işliyor. https://www.memleket.com.tr/mevlana-carsisi-esnaflari-belediye-ile-birlikte-hareket-ediyor-1722565h.htm (Erişim Tarihi: 09.01.2023)

Moudon, A. V. (1997). Urban Morphology as an Emerging Interdisciplinary Field. Urban Morphology, (1), 3-10

Önge, M. (2018). Tarihsel Süreçte Konya Kent Morfolojisinin Gelişimi. Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, (II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul), 455–468.

Rossi, A. (2006). Şehrin Mimarisi. (N. Gürbilek, Çev.), İstanbul: Kanat Kitabevi.

Sabah Newspaper (2021). Mevlâna şehri Konya’da “Altın” dönüşüm. https://www.sabah.com.tr/yasam/mevlana-sehri-konyada-altin-donusum-5483819 (Erişim Tarihi: 09.01.2023).

Sakar, S., & Ünlü, T. (2018). Kentsel Mekânın Değişimi ve Karakter Oluşumu; İzmir Tarihi Kent Merkezi Örneği. Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, (II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul), 417–434.

Şardağ, A. & Kervankıran, İ. (2022). Turizm Mekanlarının Yeniden Üretimle Metalaş(tırıl)ması: Mevlâna Müzesi ve Çevresi, Türk Coğrafya Dergisi, (80), 71-86.

Turkish Statistical Institute (2023). The Results of Address Based Population Registration System, 2022. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=The-Results-of-Address-Based-Population-Registration-System-2022-49685

Uludağ, Z. (2021). Konya Mevlâna Çarşısı ve Otopark Projesi. Konya’nın 1950 Sonrası Çağdaş Yapıları (ss.126-128), İstanbul: YEM Yayınları.

Uysal, M. (2010). Tarihsel Süreçte Geleneksel Konya Çarşısı İçin Bir Mekânsal Analiz, Milli Folklor Dergisi, 11(86), 149-162.

Yenişafak Newspaper (2020). Mevlâna çarşısı yıkılıyor, büyük dönüşüm başlıyor. https://www.yenisafak.com/gundem/konya-haberleri-mevlana-carsisi-yikiliyor-buyuk-donusum-basliyor-3571093 (Erişim Tarihi: 09.01.2023).

Downloads

Published

27-06-2023

How to Cite

Kuyrukçu, Z., & Çınar, R. (2023). Morphological Evolution of a Commercial Setting: The Study of Konya Uzum Bazaar. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 11(1), 181–206. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2023.238

Issue

Section

Articles