Defining the Impacts of Historical Development Activities on Urban Heritage of İskenderun (Alexandretta)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15320%20/ICONARP.2023.233

Keywords:

Eastern Mediterranean, İskenderun, urban development, urban heritage

Abstract

İskenderun, also known as Alexandretta in antiquity, has long been a strategically significant port city in the Eastern Mediterranean thanks to its natural harbour. Due to its advantageous location, the settlement began to rapidly urbanize after the mid-19th century as a result of the impacts of Ottoman and later the French Mandate period development activities. This article focuses on defining the influences of historical development activities on the urban heritage of İskenderun by understanding and evaluating various efforts that lie behind the formation of the city as an important trade centre and port city connecting the Middle East, Asia Minor, and Europe. By doing so, the formation, development and transformation of the settlement are chronologically deciphered regarding its historical turning points: the mid-19th century Ottoman period, the beginning of the French Mandate period (1919), and the joining of İskenderun to the Republic of Türkiye (1939). Accordingly, the characteristics of the urban form, the ways these characteristics were transformed, and the problems and strategies encountered within different periods are decoded. This decoding employed a combined methodology, including historical interpretation and case study research methods. The results of the study reveal that İskenderun has experienced different solutions for problems of infrastructure within the different periods, as a reflection of different political understandings and public and social needs among those periods.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Canan Nalça Kıssaboylu, İskenderun Technical University

Canan NALÇA KISSABOYLU; Received her bachelor’s degree in architecture at Dokuz Eylül University and her M.Sc. in the Department of Architectural Restoration at İzmir Institute of Technology. She is a Ph.D. candidate at Yıldız Technical University. Currently working as a research assistant at the Department of Architecture at İskenderun Technical University. 

Fatma Nurşen Kul, Izmir Institute of Technology

F. Nurşen KUL; Received her bachelor’s from Karadeniz Technical University (1998) and her master’s and doctoral degrees from Middle East Technical University (2003, 2010). Currently works at the Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage at İzmir Institute of Technology. Research interests include heritage conservation, traditional dwellings, and space-culture relations.

Mert Nezih Rifaioğlu, İskenderun Technical University

Mert Nezih RİFAİOĞLU; Received his Ph.D. degree at Middle East Technical University, Department of Architecture, Graduate Program in Restoration. His main academic and professional interest areas are conservation of   cultural heritage, urban morphology, management, planning and interpretation of heritage sites, architectural design in historic environments, historical urban form studies especially on Antakya, İskenderun and their near surroundings. He has been involved in professional and academic works on interpretation and presentation of cultural heritage sites at both national and international levels.  He has completed his ICCROM (Rome-Italy) post-doctoral fellowship, during which he undertook research on “Heritage Interpretation Strategies in Multi-Layered Cultural Heritage Sites" between November 2021 and September 2022.  He is member of ICOMOS Turkey National Committee and selected expert member of CIVVIH-ICOMOS (Historic Cities, Towns and Villages) and ICIP-ICOMOS (Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites) international scientific committees. 

References

Abdel Salam, H. (1995). The historical evolution and present morphology of Alexandria, Egypt. Planning Perspectives, 10, 173-198.

Acıpınar, M. (2017). İskenderun İskelesi: Doğu Akdeniz’de Uluslararası bir Ticaret Limanının İnkişafı Meselesi. Paper presented at International 9th Symposium on History of Turkish Sea Trading, İstanbul.

Açıkgöz, Ü.F. (2008). A Case in French Colonial Politics of Architecture and Urbanism: Antioch and Alexandretta during the Mandate [Master’s thesis, Middle East Technical University].

Aslanoğlu, İ. (2002). Fransız İşgal ve Manda Döneminde İskenderun Sancağı: Kentsel ve Mimarî Değişimleriyle İskenderun, Antakya ve Kırıkhan Kazaları. Paper presented at International Symposium Ottoman Heritage in the Middle East, Ankara.

Beşirli, M. (2004a). Haydarpaşa Liman Şirketi’ne Verilen İskenderun Limanı İnşa ve İşletme İmtiyazı ve Liman Tarifesi 1911. The Journal of Selçuk University Social Sciences Institute, 11, 179-203.

Beşirli, M. (2004 b). Bağdat Demiryolunun Akdeniz Uzantısı: Toprakkale İskenderun Demiryolu. Journal of Turkish Research Institute, 23, 215-236.

Bilsel, C. (2000). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir’de Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Kent Mekanının Başkalaşımı. Ege Mimarlık, 2000/4, 34-37.

Braudel, F. (2017). The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, University of California Press.

Carmel, A. (2011). Ottoman Haifa-A History of Four Centuries under Turkish Rule, I. B. Tauris, London, New York.

Cevdet Paşa. (1986). Tezakir (21-39) (C. Baysun, Ed.), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları. (Original work written 1855-1865)

Çelebi, E. (1982). Seyahatname (İ. Parmaksızoğlu, Ed.), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 13-15. (Original work written 1648)

Darkot, B. (1977). İskenderun. In Encyclopedia of İslam. 5 (2) (pp. 1090-1093). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları İşletmesi.

Demir, A. (2016). Çağlar İçinde Antakya. Dafne Kitap.

Eroğlu, C., Babuçoğlu, M., & Köçer, M. (Eds.). (2012). Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Halep. Center for Middle Eastern Strategic Studies.

Ferhat Paşa (presumed). (1851). İskenderun İskelesi’nin Civarındaki Yatakların Tathirine Dair. T.R. Directorate of State Archives, Ottoman Archives, İrade-Dahiliye Archive Record (İ.DH.), Folder no: 244, File no: 14880).

Grisswold, W. J. (2002). Anadolu’da Büyük İsyan 1591-1611. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Hatay Metropolitan Municipality (2016). Şehri Hatay. Elitez Reklam Yayın Matbaa.

Issawi, C. (1998). The Fertile Crescent 1800-1914: A Documentary Economic History. Oxford University Press.

Jacquot, P. (1931). Antioche Centre du Tourisme. Comite’de Torisme d’Antioche.

Kanbolat, H. (1928). French Mandate Period Cadastral Map. Unpublished Archival Data. Hatay: Türkiye.

Kihtir Öztürk, P. (2006). Urban Transformation Of Ottoman Port Cities in the Nineteenth Century: Change From Ottoman Beirut To French Mandatory Beirut [Master’s thesis, Middle East Technical University].

Köker, O. (2014). Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu’ndan Kartpostallarla Antakya İskenderun ve Musa Dağı Ermenileri. Bir Zamanlar Yayıncılık.

Levantine Heritage Foundation. (2018, November 11). Alexandretta [old postcards]. Retrieved from http://www.levantineheritage.com/alexandretta.htm.

Mağmumi, Ş. (2011). Yüzyıl Önce Anadolu ve Suriye: Bir Osmanlı Doktorunun Anıları, (Kayra, C. Ed.), Boyut Yayın Grubu (Original work written at the end of the 19th century)

Makzume, E. (2018, December 11). Postcard Collection. Retrieved from http://erolmakzume.com/wp/?page_id=3055

Masters, B. (1999). Aleppo; the Ottoman Empire’s Caravan City. In E. Eldem, D. Goffman, & B. Masters (Eds.), The Ottoman City Between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul (pp.17-79), Cambridge University Press.

Monsieur Charles (presumed). (1896). İskenderun'un Mühim bir Ticaret İskelesi Olması Cihetiyle Haiz-i Ehemmiyet Olduğundan Orada Bulunan Bataklığın Temizlenmesiyle Yapılacak Rıhtım Masarıfına Karşılık Olmak Üzere Gönderilen İradın Beyanı. T.R. Directorate of State Archives Ottoman Archives, Şura-yı Devlet (ŞD.) Archive Record, Folder No: 2234, File no: 27).

Mursaloğlu, M. (2000). Zaman İçerisinde İskenderun, Color Ofset.

Nalça, C. (2018). Transformation of Iskenderun historic urban fabric from mid-19th century to the end of the French mandate period [Master’s thesis, İzmir Institute of Technology].

National Library of Türkiye (ca.1916). İskenderun or Alexandretta Bay. (Unpublished cartographic material, Box Hrt 1994 Folder D 859), Ankara.

Oğuzoğlu, Y. (2009). Hint- Basra Mallarının Akdeniz Ticaretine Aktarımı: İskenderun ve Payas Limanları. Paper presented at Turkish Maritime Trade History Symposium, Dokuz Eylul University, İzmir.

Özcan, K. (2006). Tanzimat’ın Kent Reformları: Türk İmar Sisteminin Kuruluş Sürecinde Erken Plânlama Deneyimleri (1839-1908). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, VII/2, 149-180.

Özveren, Y. E. (1994). Beyrut. In Ç. Keyder, Y.E. Özveren, & D. Quataert (Eds.), Doğu Akdeniz'de Liman Kentleri 1800-1914 (pp. 75-102), Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

[Photograph collections of Abdülhamid II, Sultan of the Turks]. (ca.1842-1918). İskenderun. Ircica Library. Retrieved from http://library.ircica.org/Site/Search/SearchResults?R=28425.

Reis, P. (2013). Kitâb-ı Bahriye, (B. Özükan Ed.), Boyut Yayıncılık. (Original work written 1521)

Sandalcı, M. (2005). İskenderun Dekovil Hattı. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 6 (2), 287-297.

Seyyid, E.F. (2000). İskenderiye. In Encyclopedia of İslam, 22 (pp.574-576). Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi.

Şenyiğit, Ö. (2002). The Historical and Architectural Analysis of Railway Stations on the Adana - Mersin Railway Line [Master’s thesis, Çukurova University].

Tavernier, J. B. (2006). Tavernier Seyahatnamesi, (S. Yerasimos, Ed.) Kitap Yayınevi. (Original work written 1638).

Tokay, Z. H. (2004). The traditional twig-knitted wooden construction techniques: a vernacular architecture, "the Hug house". In C. Modena, P. B. Lourenço, & P. Roca (Eds.), Structural Analysis of Historical Constructions (pp. 213-219). Balkema Publishers.

T.R. Directorate of State Archives, Ottoman Archives. Osmanlı Devleti Umumi Yolları Haritası. Cartographic material, Haritalar (HRT.) Archive Record, Folder no: 379.

Tuncel, M. (2000). İskenderun. In Encyclopedia of İslam, 22, (pp.580-582). Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi.

Ünlü, T.S. (2020). On Dokuzuncu Yüzyılda Doğu Akdeniz Liman Kentinin Yapısı. Planlama, 30(1), 1-14.

Ünlü, T. (2013). Transformation of a Mediterranean port city into a ‘city of clutter’: Dualities in the urban landscape – The case of Mersin, Cities, 30, 175–185.

Ürkmez, N. (2012). Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na İskenderun [Doctoral dissertation, Atatürk University].

Yorulmaz, Ş. (1998). Fransız Manda Yönetimi Döneminde İskenderun Sancağı (Hatay)'nın Sosyo-Ekonomik Ve Siyasal Durumuna İlişkin Bazı Kayıtlar 1918-1939. Atatürk Yolu Dergisi, 6 (22), 231-259.

Yenişehirlioğlu, F., Müderrisoğlu F., & Alp, S. (1995). Mersin Evleri. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Yenişehirlioğlu, F., Özveren, E. & Ünlü, T.S. (2019). Eastern Mediterranean Port Cities; A Study of Mersin, Turkey from Antiquity to Modernity. Springer.

Yurt Encyclopedia (1982). Hatay. In Türkiye, İl İl Dünü, Bugünü, Yarını, 26, (pp.3369-3499). Anadolu Yayıncılık.

Downloads

Published

27-06-2023

How to Cite

Nalça Kıssaboylu, C., Kul, F. N., & Rifaioğlu, M. N. (2023). Defining the Impacts of Historical Development Activities on Urban Heritage of İskenderun (Alexandretta). ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 11(1), 66–87. https://doi.org/10.15320 /ICONARP.2023.233

Issue

Section

Articles