Determining Female Housing Users’ Housing Needs and Satisfaction Levels During the Pandemic

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15320/ICONARP.2022.210

Keywords:

COVID-19, housing design, female housing user, user satisfaction, user needs

Abstract

This study hypothesizes that the COVID-19 pandemic has changed housing users’ physical and psychosocial needs, and thus, their expectations of their residences. The study aims to determine what new needs housing users have and how satisfied they are with their residences. First, a literature search was conducted on residences and user needs and satisfaction. Second, surveys were conducted to identify the residential problems and needs of female users from Rize during the pandemic when people have been spending more time indoors since the preventive measures. The data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences and the results were expressed in figures and tables.  The questionnaires were administered to female users, who are believed to be more responsible for household tasks than male users. Findings on users' residential use and satisfaction levels before and during the pandemic are presented in detail. In the last stage, the study made recommendations regarding the design of current residences and future ones based on the results. The survey results showed that participants had spent more time in their residences, used the rooms more often, performed different activities in the rooms, attached different meanings to their residences, and changed the norms regarding the use of the rooms since the pandemic. Depending on these changes, participants had new needs, made or considered making modifications, and encountered some problems during the process. The study aimed to develop design proposals for future residences by determining how the pandemic had affected current users and what new residential needs they had had since the pandemic began. In this study, the effects of this newly encountered process on residential spaces are revealed. In addition the results will contribute to the plans of new projects or existing residences.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Özge İslamoğlu, Karadeniz Technical University

Özge İslamoğlu, Assoc. Prof. Dr. Karadeniz Technical University, Department of Interiour Architecture, Trabzon, Turkey. Received her B. I. Arch and MSc. in Interiour Architecture from Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture (2004-2008). Earned her PhD. degree in architecture from the Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture (2014). Major research interests include Awareness of Protection, Cultural heritage, Education, spatial and functional analysis.

References

Adıgüzel Özbek D. & Melikoğlu Eke AS. (2022) Life at home with the pandemic design strategies of housing, for during and after the COVID-19. Megaron;17(2): 371–388.

Ak, Ö. (2020). Pandemi Mimarisi – Yeni Normal Evler, Ofisler. Bilim ve Teknik, (633), 32-45.

Altaş, N. E. (2003). Mimarlık bürolarında kalite yönetimine doğru. YEM e-Yayını. Web Sitesi: http://www. yapi. com. tr/V_Images/arastirma/nuresinaltas. pdf, Erişim Tarihi, 28, 2014.

Atasoy, A. (1973). Değişen ihtiyaçlar karşısında konut tasarlamasının mevcut konutların değerlendirilmesi yolu ile geliştirilmesi. (Doktora tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bachelard, G. (1996). Mekânın Poetikası (A. Derman, Çev.). İstanbul: Kesit Yayıncılık.

Bektaş, C. (2016). Türk Evi. İstanbul: YEM Yayınları

Der, V. (2005). Konut uygulamalarında kaliteyi arttırıcı bir yöntem olarak tasarımda kullanıcı katılımı: Düzce-Beyciler Evleri örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Dostoğlu, N. (2000). Bursa’da Farklı Konut Alanlarında Çevresel Anlam. Yapı Dergisi, 221, 62-63.

Ekenyazıcı Güney, E., & Tulum, H. (2021). 19. Yüzyıldan 2020’ye İdeal Ev Kavramı: Covid-19 Sürecinin Etkilerine İlişkin Bir Okuma, Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 16,32, 337-360.

Ergenoğlu, S.A., & Çağdaş, G. (2003). Morphology and User Satısfactıon As Components of Housıng Qualıty. The International Conference on ‘Quality of Urban Life Policy versus Practice, 3 - 05 Aralık 2003.

Ersoy, Z.A., (2002). Konut ve ev kavramlarının karşılaştırmalı analizi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir.

Eyüce, Ö. (1991). Toplu Konut; Sorunlar ve Nedenleri, Konut Çevrelerinin Mekansal Gerekliliklerine Bireyin Tatmini Açısından Psikolojik Bir Yaklaşım. (Doktora tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Francescato, G. (1998). Residential satisfaction. Encyclopedia of Housing, ed: Vliet WV, Sage, London, 484-486.

Gali Taşçı, G., (2020). Rezidanslarda Konfor Koşullarının Pandemi Dönemi Etkisinde Analizi. Kent Akademisi, 13,4, 701-721.

Gür, Ş. Ö. (2000). Doğu Karadeniz örneğinde konut kültürü. Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.

Liu, A. M. M. (1999). Residential satisfaction in housing estates: a Hong Kong perspective. Automation in construction, 8(4), 511-524.

Maslow, A., H. 1954. Motivation and Personality. HarperCollins Publishers

Ogu, V. I. (2002). Urban residential satisfaction and the planning implications in a developing world context: The example of Benin City, Nigeria. International planning studies, 7(1), 37-53.

Origoni C., & Origoni M. (2020). A Brief History of the Balcony, From Ancient Persia to the COVID-19 pandemic. Domus. https://www.domusweb.it/en/ architecture/2020/04/03/a-brief-history-of-the-balcony-from-ancient-persia-to-the-covid-19-pandemic.html Son erişim tarihi: 17 Ekim 2021.

Özkan, E. (1981). Türkiye'de konut sorunu ve ekonomik sınırlamalar içinde konut üretimi'ni finanslama olanakları. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi.

Özsoy, A., (1994). Konut Tasarım ve Değerlendirmesinde Davranışsal Veriler, İTÜ, İstanbul.

Özsoy, A., Esin, N. Ok. V. & Pulat, G. (1995). Toplu Konutlarda Davranışsal Verilere Dayalı Nitelik Değerlendirmesi. TÜBİTAK Araştırma Projesi, INTAG, Proje No.102, İstanbul.

Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. New Jersey: Prenrice Hall. Inc. Englewood Cliffs. 969,s.46,

Somerville, P. (1997). The social construction of home. Journal of architectural and planning research, 226-245.

Soykan Berber, B. (2021). Revisiting Domesticity In Suburban Housing During Covid19 Pandemic, (Yüksek Lisans Tezi), İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir.

Tayanç, M. (2022). Mekân ve Pandemi: Değişen Roller ve Dönüşen Evin Halleri. Habitus Toplum bilim Dergisi, 3,3, 71-96.

Turna, E. A., & Usta, G., 2021. Covid-19 Pandemisi’nde Evin Değişimi ve Evde Çalışma Ortamları. YDÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 3,2, 115-128.

Ünügür, M. (1973). Kültür Farklarının Mutfaklarda Mekan Gereksinmelerine Etkilerinin Saptanmasında Kullanılabilecek Bir Ergonomik Metod, (Doktora Tezi), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

Yalçın, M. B., (2021). Kullanıcıların Konut Tercihlerindeki Değişime Covıd-19 Pandemisinin Etkileri,(Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Zorlu, T. (2004). Müstakil konut sitelerinde değişim, dönüşüm sorunsali ve kimlik: trabzon örneği (Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Zorlu, T., & Sağsöz, A. (2010). Müstakil Konut Sitelerinde Kullanıcı Tercihlerine Bağlı Fiziki Müdahaleler: Trabzon Örneği. METU Journal of the Faculty of Architecture, 27(2). 189-206.

Zorlu, T. (1996). Trabzon kent ölçeğinde kullanıcı ihtiyaçlarıne bağlı olarak mutfak mekânı ve tipleri üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

(URL 1) https://www.milliyet.com.tr/emlak/karadenizde-pandemide-tersine-gocle-konut-satislari-artti-6694720

Downloads

Published

20-12-2022

How to Cite

İslamoğlu, Özge. (2022). Determining Female Housing Users’ Housing Needs and Satisfaction Levels During the Pandemic. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 10(2), 444–464. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2022.210

Issue

Section

Articles