Silent Witnesses of the Sacred Region: Findings and Evaluations About Ottoman Period Non-Muslim Places of Worship in Trabzon-Hamsiköy

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15320/ICONARP.2022.202

Keywords:

Değirmendere valley, Hamsiköy valley, non-muslim places of worship, Trabzon

Abstract

Trabzon-Değirmendere Valley is the third holy place for the Orthodox after Jerusalem and Hagion Oros (the Holy mountain). This study intends, through a field work, to trace and document the places of worship built by non-Muslims in Hamsiköy Valley, which is a branch of Değirmendere Valley that had the densest non-Muslim population, not included in the current literature or not made subject to comprehensive determinations and analyses. On-site determination and documentation studies were carried out in the study by tracing down the Non-Muslim places of worship situated in Hamsiköy Valley. Coordinates of these buildings were established, measurements were conducted whether the building/remnant was existing, schematic plans were drawn and photographs were taken. Inventory forms were generated in accordance with the information obtained. The building/remnants were processed on maps and their locations/positions were documented and their interrelations and the topography of the area was exhibited. A total number of 47 non-Muslim worship places were identified in Hamsiköy Valley in the current literature. Only 14 of these 47 buildings were located during the land study and 19 more buildings that could not be matched with the 47 buildings in the literature were identified during the field work. Hamsiköy Valley which is a branch of Değirmendere Valley, extending from the center of Maçka to Zigana in the south defines the spatial boundaries of the research. While the beginning of the period in question commences with conquest of Trabzon by the Ottoman, the temporal boundary of the study is drawn by the 19th century when extensive rights were granted to non-Muslims and then Turkish-Greek population exchange that took in 1923. This study was conducted for tracing down the places of worship built by non-Muslims in the past in Hamsiköy Valley in Trabzon. These non-Muslim buildings, for which there is not enough information about their current situation despite references in the literature, were identified on site, their coordinates were determined, their sketches were drawn, photographed and taken into inventory.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Fulya Üstün Demirkaya, Karadeniz Technical University

Fulya Üstün Demirkaya received her B.Arch (2005), MSc. (2008) and PhD. (2014) degrees in architecture from Karadeniz Technical University (KTU), Faculty of Architecture. Currently works as an assistant professor at Karadeniz Technical University. Major research interests include architectural history, Ottoman architecture, urban history and pyhsical development of cities.

Ecem Özdenizci Nuhoğlu, Avrasya University

Ecem Özdenizci Nuhoğlu received her B.Arch (2017) and MSc. (2020) degrees in architecture from Karadeniz Technical University (KTU), Faculty of Architecture. Currently works as a research assistant at Avrasya University and continues her doctorate at Karadeniz Technical University. Major research interests include architectural history, Ottoman architecture.

References

Ayar, T. (2017). Osmanlı'nın son dönemi Maçka'da kiliselerin tamiri ve yeniden inşası. History Studies, 9(1), 1-19.

Aydın, M. (1997). Trabzon. In Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi. (Vol. 3, pp. 1814-1816). YEM Publications.

Aygün, N. (2005). Onsekizinci yüzyılda Trabzon’da ticaret. Serander Publishing.

Bilgin, M. (1990). Sürmene tarihi. Sürmene Municipality Press.

Bilgin, M. (2007). Doğu Karadeniz tarih-kültür-insan. Ötüken Publications.

Brendemoen, B. (2002). The Turkish dialect of Trabzon I-II. Harrassowitz Verlag.

Bryer, A. & Winfield, D. (1970). Nineteenth-Century monuments in the city and Vilayet of Trebizond: Architectural and historical notes part III. Archeion Pontou, (30), 228-385.

Bryer, A. & Winfield, D. (1985). The Byzantine monuments and topography of Pontos-I. Dumbarton Oaks Publication.

Bryer, A., Winfield, D., Ballance, S., & Isaac, J. (2002). The Post-Byzantine monuments of the Pontos. Routledge Publishing.

Durmuş, A. (2010). Tarih ve kültürü ile Maçka. Eser Ofset Matbaacılık.

Durmuş, A. (2011). Tarih ve kültürü ile Hamsiköy ve Meryemana Vadileri Maçka. Eser Ofset Matbaacılık.

Durmuş, A. (2013). Soyut ve somut kültürel belgelerle Meryemana Vadisi'nin tarihi. Dergi Karadeniz, (20), 204-228.

Emiroğlu, K. (Ed.). (2002). Trabzon Vilayeti Salnamesi-1876. Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı.

Eryılmaz, B. (1990). Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim tebaanın yönetimi. Risale Publications.

Jennings, R. (1986). The society and economy of Maçuka in the Ottoman Judicial Registers of Trabzon 1560-1640. In A. Bryer & H. W. Lowry (Eds.), Continuity and change in late Byzantine and early Ottoman society (pp. 129-154). Dumbarton Oaks Publications.

Kadıoğlu, Y. (2006). Zigana (Kalkanlı) Geçidi’nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi. Türk Coğrafya Dergisi, (44), 45-60.

Karaca, Z. (2008). İstanbul'da Tanzimat öncesi Rum Ortodoks Kilisesi. Yapı Kredi Publications.

Karagöz, İ. (2006). Grek, Bizans ve eski Türk kaynaklarına göre Trabzon yer adları. Derya Publishing.

Kazaz, E. (2016). Trabzon kırsal cami mimarisi [Unpublished doctoral dissertation]. Karadeniz Technical University.

Kenanoğlu, M. (2004). Osmanlı millet sistemi: Mit ve gerçek. Klasik Publications.

Köse, İ. (2019, May 4). Sümela Manastırı'nın bir bilinmeyeni daha ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi. https://www.milliyet.com.tr/yerelhaberler/trabzon/ sumela-manastirinin-bir-bilinmeyeni-daha-ortaya-cikti-12561473

Ksenephon. (2011). Anabasis Onbinlerin dönüşü. Kabalcı Publishing.

Lowry, H. W. (2005). The Islamization & Turkification of the city of Trabzon (Trebizond) 1461-1583. The Isis Press.

Meeker, M. E. (2005). İmparatorluktan gelen bir ulus, Türk modernitesi ve Doğu Karadeniz’de Osmanlı mirası. İstanbul Bilgi Üniversitesi Publishing.

Özdiş, H. (2009). Vadide iktidar oyunları: Of’ta hakimiyet mücadelesi. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 6(6), 161-177.

Özsait, M. (2000). İlkçağ tarihinde Trabzon ve çevresi. In K. Çiçek, K. İnan & H. Öksüz (Eds), Trabzon tarihi sempozyumu bildiri kitabı (pp. 35-43). Trabzon Belediyesi Publishing.

Öztürk, T. (2011). Osmanlıların kuzey ve doğu seferlerinde savaş ve Trabzon. Serander Publishing.

Pekak, M. (2009). Osmanlı İmparatorluğu Döneminde gayrimüslim vatandaşların imar faaliyetleri ve Mustafapaşa (Sinasos). Bilig Journal of Social Sciences of the Turkic World, (51), 173-174.

Sinclair, T. (1989). Eastern Turkey: An architectural and archeological survey-II. The Pindar Press.

Sümerkan, R. & Okman, İ. (1999). Kültür varlıklarıyla Trabzon, Cilt 1 (İlçeler ve Köyler). TC Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Publishing.

Taşkın, M. (2008). Trabzon ticaret-tarım-fındık-çay. Eser Ofset Matbaacılık.

Tellioğlu, İ. (2009). Kommenosların Karadeniz hakimiyeti Trabzon Rum Devleti (1204-1461). Serander Publishing.

Tezcan, M. (2002). İpek Yolu ve XIV. yüzyıla kadar İpek Yolu ticaretinde Trabzon'un yeri. In M. K. Aslan & H. Öksüz (Eds), Trabzon ve çevresi uluslararası tarih-dil-edebiyat sempozyumu bildirileri 3-5 Mayıs 2001 (pp. 71-90). Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Publishing.

Tuluk, Ö. İ., Düzenli, H. İ., & Düzenli, E. (2010). Osmanlı’da fetih sonrası dinsel mekanı camileştirme anlayışı: Trabzon örneği (1461-1665). In Ö. İ. Tuluk & H. İ. Düzenli (Eds.), Trabzon kent mirası yer-yapı-hafıza (pp. 55-92). Klasik Publications.

Tuluk, Ö. İ. (2016). Of''un mimarlık mirasının kökenleri üzerine yorumlar. In H. Öksüz, A. M. Coşar & V. Usta (Eds.), Başlangıçtan günümüze her yönüyle Of (pp. 429-438). Karadeniz Technical University Press.

Zerzelides, G. (1959). Toponymiko tis ano Matsoukas. Archeion Pontou, (23), 87-188.

Downloads

Published

30-06-2022

How to Cite

Üstün Demirkaya, F., & Özdenizci Nuhoğlu, E. (2022). Silent Witnesses of the Sacred Region: Findings and Evaluations About Ottoman Period Non-Muslim Places of Worship in Trabzon-Hamsiköy. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 10(1), 244–276. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2022.202

Issue

Section

Articles