BOSPHORUS COASTAL ROAD AND SETTLEMENTS BETWEEN BEŞIKTAŞ AND BEBEK IN 1939 PLAN

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15320/ICONARP.2020.143

Keywords:

Bosphorus, coastal road, Henri Prost, urban texture, Menderes

Abstract

Purpose

The aim of the study is to question whether this plan, which was signed by Henri Prost and showing the settlements between Beşiktaş and Bebek on the European side of the Bosphorus in detail and explains them in cross-sections, is implemented or not, and to reveal the effect of the plan on the formation of current state of the Bosphorus coasts. In the study, which decisions are taken during the planning process are also questioned.

Design/Methodology/Approach

In the study, the city centers of Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy, Kuruçeşme, Bebek and the settlements between them and the conditions of the coastal road before, in and after 1939 are examined with the help of maps and aerial photographs. With the aerial photographs that have survived until today, the physical change of the urban texture over time and its current situation are also revealed.

Findings

As a result of the examination, it was determined that most of the plan, which was approved in 1939, was implemented between 1956-1958, during the Menderes period. In this process, many settlements lost their original urban texture, historical structures, and architectural identities. It can be said that the seeds of the pile road, which was built during the Dalan period and cut the connection of the mansions with the sea, was planted with this plan. It was also possible to obtain some clues about the planning approach of the Prost period from this plan. Accordingly, it can be listed as opening squares, turning dead-end streets into streets, widening the streets, and cleansing industrial-related spaces from the coastline. The fact that these plan decisions are encountered in other regions of Istanbul during the Prost period, suggests that although Prost did not draw the 1939 plan, it had a share in its design.

Research Limitations/Implications

Due to the lack of a clear aerial photograph or map after 1939 until 1955, the year in which the changes foreseen in this plan were applied could not be determined clearly, and the time interval was stated.

Originality/Value

This plan, being one of the first steps of the Bosphorus coastal regulations on the European side, is an original document that has not been evaluated in previous research. This plan was drawn when Henri Prost was working as an urban planning specialist in the Istanbul Municipality Zoning Directorate and it bears the signature of Prost's approval.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Sezgi Giray Küçük, Lecturer Doctor, Mimar Sinan Fine Arts University, Vocational School, Architectural Restoration Programme, İstanbul

Dr. Sezgi Giray Küçük received her B.Arch from Mimar Sinan Fine Arts University in Architecture, M.Arch and PhD in Restoration from Istanbul Technical University. She currently works as an Assistant Proffesor at the Architectural Restoration Programme, Vocational School of Mimar Sinan Fine Arts University. Her fields of interest are Conservation, Renovation and Restoration, Materials in Architecture, History of Architecture and Art, Urban History, Urban Change and Transformation.

References

Akpınar, İ. Y. (2014). The rebuilding of Istanbul: The role of foreign experts in the urban modernisation in the early republican years. New Perspectives on Turkey, 50, 59–92. https://doi.org/10.1017/S0896634600006580

Akpınar, İ. Y. (2010). İstanbul’u (yeniden) inşa etmek: 1937 Henri Prost planı. In E. Ergut & B. İmamoğlu (Eds.), 2000’den kesitler II: Cumhuriyet’in Mekanları/Zamanları/Insanları, Doktora Araştırmaları sempozyumu (pp. 107–124). Dipnot Yayınları ve ODTÜ Yayınevi.

Aksu, F. (2015, August 8). ’Boğaz’ımıza kadar doluyoruz. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bogazimiza-kadar-doluyoruz-29757923

Alman Mavileri 1913—1914. 1. Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Haritaları (Vol. 1). (2006). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü.

Ansel. E. (2016). Continuity and change on the Bosphorus shore: Arnavutköy before and after the Greek Revolution of 1821 [Master’s Thesis]. Boğaziçi Üniversitesi.

Atalan, Ö. (2008). Boğaziçi kıyı yerleşmelerinin tarihsel değişim süreci ve koruma yöntemleri üzerine bir araştırma; Ortaköy-Kuruçeşme sahili [Ph.D. Thesis]. Yıldız Technical University.

Atalan, Ö. (2015). Rekonstrüksiyon Uygulamalarına Yönelik Kriterler Ortaköy- Kuruçeşme Sahili Örneği. Journal of Turkish Studies, 10(6), 227–246. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.8087

Aysu, Ç. (1989). Boğaziçi’nde Mekansal Değişim [Ph.D. Thesis]. İstanbul University.

Beşiktaş—Bebek—Dolmabahçe arası istikamet haritasıdır (Hrt_006246). (1938). [Plan]. İstanbul: İmar Bürosu; Haritalar Arşivi. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/

Beydilli, K. (2005). Moltke, Helmut von. In Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Vol. 30, pp. 267–268). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi.

Bilsel, F. C. (2010). “Henri Prost’s” Planning Works in Istanbul (1936-1951): Transforming the Structure of a City through Master Plans and Urban Operations (P. Pinon & F. C. Bilsel, Eds.). Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü.

Bilsel, F., & Zelef, H. (2011). Mega Events in Istanbul from Henri Prost’s master plan of 1937 to the twenty-first-century Olympic bids. 26, 621–634. https://doi.org/10.1080/02665433.2011.599931

Cansever, T. (1994). Ev ve Şehir. İnsan Yayınları.

Coşkun, H. (2017). 20. Yüzyılın ilk yarısında konut sorununun ele alınış yöntemleri ve Henri Prost İstanbul örneği [Ph.D. Thesis]. Mimar Sinan Fine Arts University.

Coşkun, H., & Doğrusöz, U. (2017). 20. Yüzyılın Başlarında İstanbul Tarihi Yarımada’da Henri Prost Dönemi Planlamaları; Prost Sonrası 1950’lerden İtibaren Kentin Morfolojik Dönüşümü. “DeğişKent” Değişen Kent, Mekân ve Biçim Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 579–586.

Çelik, Z. (2015). 19. Yüzyıl Osmanlı Başkenti: İstanbul. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Çetintaş, M. B. (2005). Dolmabahçe’den Nişantaşı’na: Sultanların ve Paşaların Semtlerinin Tarihi. Antik A.Ş. Kültür Yayınları.

Daver, A., Resmon, M. N., & Günay, S. (1943). Güzelleşen İstanbul. İstanbul Maarif Matbaası.

Diker, N., Dinçer, İ., & Enlil, Z. (2008). Conservation of Bosphorus’ spirit in spite of the spatial conflicts and threats. 16th ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Finding the Spirit of Place – between the Tangible and the Intangible.’ Quebec, Canada. https://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/77_pdf/77-8v98-152.pdf

Doğusan, G. N. (2004). İstanbul “imar”ı: 1956-1960 [Master’s Thesis]. İstanbul Technical Univesity.

Enlil, Z. M. (2011). The Neoliberal Agenda and the Changing Urban Form of Istanbul. International Planning Studies, 16(1), 5–25. https://doi.org/10.1080/13563475.2011.552475

Erdener, O. (1994). Boğaziçi Sahilhaneleri. İBB Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları.

Ergen, B. (2005). Boğaziçi Doğal ve Kültürel Sit Alanının Korunamamasında Planlama Faktörünün Büyükdere Örneğinde İncelenmesi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 6, 313–318.

Gökbilgin, T. (1992). Boğaziçi. In Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (pp. 251–262). https://islamansiklopedisi.org.tr/bogazici

Gökyay, D. (2009). Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanının 20. yy başından günümüze değişimi ve korunması için öneriler [Master’s Thesis].

Gül, M. (2013). Modern İstanbul’un Doğuşu: Bir Kentin Dönüşümü ve Modernizasyonu. Sel Yayıncılık.

Gül, M. M., & Lamb, R. (2004). Urban Planning in Istanbul in the Early Republican Period: Henri Prost’s Role in Tensions among Beautification, Modernisation and Peasantist Ideology. Architectural Theory Review, 9(1), 59–81. https://doi.org/10.1080/13264820409478507

Güngör, N. (1999). Boğaziçi Büyüsü. İnkılap Kitabevi.

Gökbilgin, T. (1992). Boğaziçi. In Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (pp. 251–262). https://islamansiklopedisi.org.tr/bogazici

İstanbul Rumeli Ciheti Haritaları. (2000). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü.

İstanbul’un kitabı. (1957). İstanbul Vilayeti Neşriyat ve Turizm Yayınları. Kentsel Dönüşüm ve Meydanlar. (n.d.). Retrieved December 11, 2020, from http://www.ibb.gov.tr/tr-tr/documents/kentseldonusumvemeydanlar/meydan/besiktas/besiktas.htm

Koçu, R. E. (1961). Bebek’de Ali Paşa Yalısı. In Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Vol. 5, p. 2334). Reşat Ekrem Koçu ve Mehmet Ali Akbay İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kolektif Şirketi.

Kuban, D. (1994). Sinan Paşa külliyesi. In Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Vol. 7, pp. 2–4). Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.

Kuban, D. (1996). İstanbul bir kent tarihi Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Mamboury, E. (1929). Guide constantinople (APLMAM03) [Map]. SALT Online Archive. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/93750

Metin, A. B. (2010). Beşiktaş’ın kentsel tarihi ve barındırdığı mimari eserler [Master’s Thesis]. Mimar Sinan Fine Arts University.

Mollo, T. (1793). Plan de Constantinople et du Bosphore [Map]. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Plan_De_Constantinople_et_Du_Bosphore.jpg

Nedjib, Ş. H. M. (1918). İstanbul rehberi. Heyeti Umumiye. Sekizinci Pafta (APLNEDOT02A) [Plan]. Hozel Matbaası; SALT Online Archive. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/97344

Özsoydan, G. (2007). Kentsel korumaya stratejik yaklaşım (Beşiktaş köyiçi kentsel sit alanı örneği) [Master’s Thesis]. Mimar Sinan Fine Arts University.

Pervititch, J. (1922). Plan cadastral d’assurances. Béchiktache. No: 5. (APLPEBECH05) [Plan]. SALT Online Archive. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/105066

Pervititch, J. (1927). Plan cadastral d’assurances. Ortakeuy.(APLPEORTA01) [Plan]. SALT Online Archive. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/124841

Plan d’Ensemble de la Ville de Constantinople. (1922). [Plan]. Société Anonyme Ottomane D’études et D’entreprises Urbaines; Princeton University Library. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Istanbul_PU889.jpg

Prost, H. (1938). İstanbul’un nazım planını izah eden rapor, İstanbul Belediye Matbaası.

Prost, H. (1940). Prost transportation study [Map]. http://www.istanbulurbandatabase.com/

Salman, Y. (2004). Boğaziçi tarihi sit alanının yok olma süreci ve kalan sınırlı değerlerin korunma olasılıkları [Ph.D. Thesis]. İstanbul Technical Univesity.

Salman, Y., & Kuban D. (2006). Boğaziçi Tarihi Sit Alanının Yokoluş süreci. İTÜ Journal A, 5(1), 104-114.

Suher, H. (1993). Planlama. In Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Vol. 6, pp. 265–275). Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.

Tekeli, İ. (1993). İcabında plan. İstanbul Dergisi, 4, 26–37.

Tekeli, İ. (2009). Modernizm, modernite ve Türkiye’nin kent planlama tarihi. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Turan, Ö., & Uluengin, M. B. (2005). İmparatorluğun ihtişam arayışından Cumhuriyet’in radikal modernleşme projesine: Türkiye’de kentsel planlamanın ilk yüz yılı. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3(6), 353–436.

Tuvalo, B. (1955). İstanbul şehri umumi planı. Beyoğlu—Ortaköy—Beşiktaş (APLBTISTNDX01) [Map]. SALT Online Archive. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/111072

Uluskan, S. B. (2007). Atatürk döneminde İstanbul’un imarı ve Henri Prost planının basındaki yankıları (1936-1939). Erdem, 16(48), 109–156.

Ünal, N. (2011). Boğaziçi’nde dini yapılaşmanın tarihsel süreci bağlamında Arnavutköy yerleşimi ve Arnavutköy Sinagogu’nun incelenmesi [Master’s Thesis]. Mimar Sinan Fine Arts University.

İstanbul’un imarı ve eski eser kaybı. (1968). In Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri (Vol. 2, pp. 6–61).

Üresin, M. (2019). Sermaye ve politikanın şehirleri yeniden üretmesi ve kamusal alanların dönüşümü: Beşiktaş örneği. [Master’s Thesis]. İstanbul Technical University.

Yıldız, R., Senlier, N., & Özyılmaz Küçükyağcı, P. (2018, March 21). Planning process of the İstanbul Bosphorus area, conflicts and challenges. Fifth International Symposium Monitoring of Mediterranean Coastal Areas: Problems and Measurement Techniques. Fifth International Symposium Monitoring of Mediterranean Coastal Areas: Problems and Measurement Techniques, Livorno, Italy.

-70 Map. (1860-1870). [Map]. http://istanbulurbandatabase.com

Map. (1882). [Map]. http://istanbulurbandatabase.com

, 1970, 1982, 2011, 2017 Aerial Photos. [Aerial Photos]. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/

Downloads

Published

28-12-2020

How to Cite

Giray Küçük, S. (2020). BOSPHORUS COASTAL ROAD AND SETTLEMENTS BETWEEN BEŞIKTAŞ AND BEBEK IN 1939 PLAN. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 8, 54–80. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2020.143

Issue

Section

SPECIAL ISSUE: "SPACE AND PROCESS"