Changes in Apartment and Site Type Houses During Covid-19 Pandemic

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15320/ICONARP.2021.173

Keywords:

Change in housing, Covid-19, housing, housing in pandemic, pandemic

Abstract

Purpose

The purpose of this study is to reveal the deficiencies and the space features that people who have to spend more time in their homes during the Covid-19 epidemic process.

Design/Methodology/Approach

This research was conducted during the coronavirus pandemic, when individuals had to stay in their homes, spend more time at their homes and get to know their homes better. In this context, a questionnaire was applied to 400 residents living in the apartment and site (multi-block apartment). The obtained data were evaluated in the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) and the results were expressed in figures and tables.

Findings

The changes made by the users living in these residences in all spaces of the house (living areas, wet areas, night units, semi-open, open, etc.) and their evaluations for these spaces are presented in detail.

Research Limitations/Implications

The main limitations of this study are that residential users are directly included in the study process through questionnaires.

Originality/Value

As a result of the COVID-19 epidemic in the world, architecture was affected by this situation, as in many disciplines, and people started to rearrange their lives by taking measures against the risk of epidemics. Measures have been taken all over the world to reduce the risk of transmission of the epidemic, and curfews have been implemented. In the discipline of architecture, the spatial fictions that have continued until this time have been questioned, and people have been drawn to their residences against the risk of infection by the virus. Streets, avenues and squares in the cities remained empty and public spaces (shopping mall, cultural centre, sports centre, etc.) became unusable.  This process enabled individuals to analyse their homes better and people realized the features they needed regarding the spaces they lived in during this process. In this study, the effects of this newly encountered process on residential spaces are revealed.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Gonca Özer Yaman

Gonca Özer Yaman is currently works at Bingöl University Department of Architecture as a doctoral lecturer. His research focuses on sustainable architecture, ecological architecture, energy efficient building design.

Elif Merve Erturan

Elif Merve Erturan currently works at Konya Technical University, Department of Architecture, as an research assistant She received his M.Arch in architecture  from Selçuk University. She is countinuing her PhD in architectural design at Konya Technical University.

Ayşe Yıldırım Ateş

Ayşe Yıldırım Ates currently works as a research assistant at the Department of Architecture, Akdeniz University. She is continuing her PhD in Department of Architecture at Faculty of Architecture and Design, Konya Technical University. Her research focuses on housing design, gated communities, universal design and architectural accessibility.

References

Ak, M. (2011). 19. Yüzyılda Antalya’da kolera salgını. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17, 254-268.

Alga, R. (2005). Yaşam döngüsüne bağlı olarak konut tasarımını etkileyen faktörler İstanbul Teknik Üniversitesi].

Arcan, E. F., & Evci, F. (1999). Mimari tasarıma yaklaşım. Tasarım Yayın Grubu.

Aslan, R. (2020). Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve Covid-19. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi Ve Kültür Dergisi, 8(55), 36-41.

Balamir, M. (1994). “Kira Evi”nden “Kat Evleri”ne apartmanlaşma: bir zihniyet dönüşümü tarihçesinden kesitler. Mimarlık, 260, 29-32.

Barbarossa, L. (2020). The post pandemic city: challenges and opportunities for a non-motorized urban environment. An Overview of Italian Cases. https://doi.org/10.3390/su12177172.

Bayazıt, N., & Yüksel, Y. D. (1996). Toplu konut projelerinde çocuklar için mekanlar, diğerlerinin konut sorunları. TBMMOB Mimarlar Odası Yayını, 432-445.

Bozboğan, S. (2015). Modernizm ve ulusun inşası: erken Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde Mimari Kültür. Metis Yayınları.

Chotiner, I. (2020). Pandemi tarihi nasıl değiştirir?

Courbusier, L. (2015). Bir mimarlığa doğru. Yapı Kredi Yayınları.

Demirarslan, D. (2020). Tarihsel süreçte yatak odalarının gelişimi, . urnal of Social and Humanities Sciences Research, 7(52), 860-884.

Dinçer, Ö. (2005). Mimari Mekan Organizasyon Sürecinde Mekansal Hem yüzey Birleşim ve Entegrasyon Kavramlarının Analizi.

Ensarioğlu, S., & Ensarioğlu, A. (2020). Pandemi sürecinin "Evrensel Tasarım" ilkelerine etkileri. International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 7(55), 1673-1680.

Erturan, E. M., Özer Yaman, G., & Yıldırım Ateş, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sonucu uzaktan eğitim uygulaması ile konutlarda oluşan eğitim mekânları. In Recent Advances in Social Science, Education and Humanities (pp. 135-155). Gece Publishing.

Esen, A. (2017). Sıhhî-İ İctimâî Coğrafya kitaplarına göre İç Anadolu'da görülen salgın hastalıklar (1922-1926). Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi(60), 73-90.

Gönen, E. (1990). Mutfak çalışma mer. optimum iş yük. ve antropometrik ölçüm ilişkisi üzerine ergonomik bir araştırma (Vol. 408). M.P.M.

Görgülü, T. (2016). Apartman tipolojisinde dünden bugüne; kira apartmanından “Rezidans’a” geçiş. TÜBA-KED, Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 14.

Gündoğdu, N. S. (2019). Nüfus artışına bağlı olarak yaşam alanı değişimi: dar alanlı konutlar T.C. Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü].

Hacıbaloğlu, M. (1989). Geleneksel Türk Evi ve çağımıza ulaşamamasının nedenleri. G.Ü. Müh. Mim. Fak.

Hercules, W. J., Anderson, D. C., & M., S. (2020). Architecture—a critical ingredient of pandemic medicine: an open letter to policy makers. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 13(3), 247-252.

Kırık, A. M., Var, S., Özkoçak, V., & Darıcı, S. (2020). Pandemi dönemlerinde iletişim ve algı yönetimi, yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19) örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,, 104(8), 36-57.

Kostof, S. (1995). History of Architecture. Oxford University Press.

Oruç, Ö. (2009). Islak mekân tasarımının ve bu tasarımda kullanılan donatı elamanlarının yaşam tarzı ve davranış biçimi bakımından incelenmesi, Adana Örneği Çukurova Üniversitesi].

Özkoçak, V., Koç, F., & Gültekin, T. (2020). Pandemilere antropolojik bakış: koronavirüs (Covid-19) örneği. Turkish Studies, 15(2), 1183-1195.

Pakalın, M. Z. (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (Vol. I-III).

Parvaresh, H. (2013). Mekansal kurgu özellikleri açısından İran, Yazd-Türkiye, Şanlıurfa geleneksel konutları üzerine araştırma

Reynolds D.L., Garay J.R., Deamond S.L., Moran M.K., W., G., & R., S. (2008). Understanding, compliance and psychological impact of the SARS quarantine experience. Epidemiol Infect(136), 997-1007.

URL-1. https://tr.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemisi.

URL-2. https://forumusa.com/amerika-usa-amerika-birlesik-devletleri/ispanyol-gribi-zamaninda-hayat-unutulan-salgin-da-neler-yasanmisti/.

URL-3. URL-3:https://www.tr24.com/kara-olum-vebadan-koleraya-insanligin-salgin-hastaliklarla-imtihani/amp/.

URL-4. https://medium.com/@kampusavrupa/veba-an%C4%B1t%C4%B1-f5b9ba648078.

URL-5. http://borceningezileri.blogspot.com/2018/01/bratislava-slovakya-gezi-notlari.html.

URL-6. https://mapio.net/pic/p-6530345/.

URL-7. https://www.yenisafak.com/foto-galeri/hayat/hastaliklara-gecit-vermeyen-karantina-adasi-tahaffuzhane-2014660?page=3.

URL-8. https://www.youtube.com/watch?v=yZ_qmThPOno&t=6297s.

Yıldırım, K. (1999). Konut mutfaklarının mekan ve donatı organizasyonunda ergonomik yaklaşım Gazi Üniversitesi]. Ankara.

Yıldırım, N. (2015). İstanbul’da sağlık hayatı, antik çağdan XXI. Yüzyıla büyük İstanbul Tarihi (Vol. 4). İBB Kültür AŞ.

Yıldız, O. (2017). Pandemik enfeksiyonlar ve seyahat. Türkiye Klinikleri Infectious Diseases-Special Topics, 10(3), 305-312.

Downloads

Published

21-12-2021

How to Cite

Özer Yaman, G., Erturan, E. M., & Yıldırım Ateş, A. (2021). Changes in Apartment and Site Type Houses During Covid-19 Pandemic. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 9(2), 584–610. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2021.173

Issue

Section

Articles