Thinking Together Urban Conservation With Urban Modernization In The Process Of Urban Transformation: The Possibilities Of "Historic Urban Landscape" Concept

Authors

  • İclal Dinçer Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 34349, Beşiktaş-İstanbul

Keywords:

Urban conservation, urban renewal, historic urban landscape, cultural heritage

Abstract

Today, the big cities that are centers of innovation and creativity offer employment and training opportunities for people on the one hand, and are faced to face to uncontrolled urbanization on the other. One of the main problems of these cities is socio-cultural and spatial harmony between urban heritage and new developments. It should be recognized that it is difficult to preserve both the tangible and intangible heritage and sustainable development together with providing the quality of urban life. This article will discuss the "historic urban landscape" concept that is one of the approaches in the long term evolution of conservation and reconstruction of cities. In this evolution process, concepts of urban conservation, environmenta protection, urban archaeology, cultural landscape and the value o cultural heritage for society are the important milestones. Within this approach "historic urban landscape", decision-making processes needs to evolve towards the partnerships of state, market and civil society actors through negotiation and cooperation between them. In the article three examples from Istanbul are examined.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

İclal Dinçer, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 34349, Beşiktaş-İstanbul

Prof. Dr. İclal DİNÇER Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 1980 yılında İDMMA Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda aldığı Yüksek Lisans eğitiminde (1983) tezini Türkiye’de belediyelerin ve belediyeli nüfusun gelişimi üzerine hazırlamıştır. Doktora eğitimini aynı üniversitede yaparak ekonomik politika-bölgeler arası eşitsizlik-planlama ilişkilerini ele aldığı “Türkiye Ekonomik Mekân Oluşumunda Farklılaşma Eğilimlerinin Saptanması ve Planlama Kavramına Aktarılmasında Bir Deneme” başlıklı tez ile (1992) tamamlamıştır. 1983 yılından itibaren sürdürdüğü akademik çalışmaları ekonomik coğrafya-politika-planlama ilişkileri üzerinedir. Doçentlik sonrasında yöneldiği kentsel koruma ve yenileme konularını da bu perspektif ile ele almakta, lisans ve lisansüstü eğitiminde verdiği dersler bu konulara odaklanmaktadır.

References

Ahunbay, Z. (2005). “Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Alanında Geçerli Uluslararası Belgelerin Türkiye’deki Uygulamalara Yansımaları”. P.İlgi Yüce Aşkun, vd. (Der.), Korumada 50 Yıl, MSGSÜ, İstanbul, ss.9–24.

Ahunbay, Z. (1996). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.

Benevolo, L. (1995). Son Elli Yılda Avrupa Kentinin Yenilenişi. Avrupa Tarihinde Kentler N.Nirven (Çev.), Afa-Intermedia, İstanbul, ss:235-247.

Burtenshaw, D.; Bateman, M.; Ashworth, G.J. (1981). The City in West Europe J., Wiley Chichester, Eng. and New York.

Delafons, J. (2005). Politics and Preservation. E & FN Spon, London.

Dinçer, İ.; Enlil, Z. (2012). Kültür Mirasının Değişen Kapsamı ve ‘Kültürel Mirasın Toplum İçin Değeri - Faro Sözleşmesi’nin Algılanması: Türkiye İçin Bir Ön Araştırma. Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Yıllık 2011, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 47-56.

Dinçer, İ. (2010). “Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent Planlamanın Yollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması:Protokol Alanından Yenileme Alanına…”. Dilek Özdemir (Der.), Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss. 225-255.

Dinçer, İ. (2009). “İstanbul’un Tarihi Alanları: Bir Dünya Miras Varlığını Dünya Adına Koruma Problematiği”, Yeni Mimar 76, ss.12-13, http://www.yenimimar.com/index.phpaction=displayArticle&ID=749 (erişim: 03.06.2011)

Jokilehto, J. (1999). A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann, Oxford.

Luxen, J.L. (2004). Reflections on the Use of Heritage Charters and Conventions. http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/

newsletters/19_2/feature.html (erişim: 01.12.2011)

Oers, R., (2010). Managing Cities and the Historic Urban Landscape Initiative: an Introduction. World Heritage Papers-27: Managing Historic Cities, UNESCO World Heritage Centre, ss: 7-17.

Özaydın, G.; Dinçer, İ. (2012). İstanbul’un Kamusal Alanı Taksim Meydanı’na Yapılmak İstenen Mekânsal Müdahaleler

Hakkında Rapor (çoğaltma).

Rodwell, D. (2007). Conservation and Sustainability in Historic Cities, Blackwell Publishing, London.

Slatyer, R.O. (1984). The Origin and Development of the World Heritage Convention”, Monumentum, World Heritage

Convention Issue, 3-16. http://www.international.icomos.org/monumentum/vol-special/vol-special_1.pdf (erişim: 03.06.2011)

URL-1: http://whc.unesco.org/en/news/873/ (erişim: 15.12.2012)

URL-2: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ve Türkçe çevirisi için:http://www.unesco.org.tr/resimler/PeyzajTavsiyeKarari.df (erişim: 15.12.2012)

URL-3: http://www.icomos.org/athens_charter.html (erişim: 03.01.2010)

URL-4: http://whc.unesco.org/en/list (erişim: 03.01.2010).

URL-5: http://whc.unesco.org/en/guidelines (erişim: 03.01.2010).

URL-6: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html (erişim: 15.12.2012)

URL-7: http://kumid.eu/euproject/admin/userfiles/dokumanlar/cevreiave02.pdf (erişim: 11.12.2011)

URL-8: http://did.cevreorman.gov.tr/did/Files/Birimler/Uluslararasi/uluslarIliskiler/TurkiyeninTarafOlduguSozlesmeler/Floransa/Turkce/FLORANSA.pdf (erişim: 15.12.2011)

URL-9: http://whc.unesco.org/en/decisions/1217/ (erişim: 15.12.2012)

URL-10: http://kumid.eu/euproject/admin/userfiles/dokumanlar/K-Kulturel-Mirasin-Toplum-icin-Değeri-Konulu-AK-Sozlesmesi,2005.pdf (erişim: 11.12.2011)

URL-11: http://whc.unesco.org/en/activities/638/ (erişim. 15.12.2011)

URL-12: http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity 48-1.pdf (erişim: 15.12.2012)

URL13: http://www.spoist.org/dokuman/kitaplar/Avrasya_Tuneli_Raporu_Mayis.pdf (erişim: 15.12.2012)

Downloads

Published

01-06-2013

How to Cite

Dinçer, İclal. (2013). Thinking Together Urban Conservation With Urban Modernization In The Process Of Urban Transformation: The Possibilities Of "Historic Urban Landscape" Concept. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 1(1), 22–40. Retrieved from https://iconarp.ktun.edu.tr/index.php/iconarp/article/view/15

Issue

Section

Articles