Planning Process of Sinan’s Ferhat Pasha Complex in Catalca

Nil Orbeyi

Abstract


Mimar Sinan served as the chief architect from 1538-1588 in the Golden Age of the Ottoman Empire. He was responsible for the design and construction of over 470 buildings of different sizes and functions. Unfortunately, Sinan’s methods of shaping, sizing, and construction are unknown since no records of his design principles have been found; however, the simultaneous construction of many buildings throughout the empire suggests that he used a common method, especially in the design of simple buildings of similar size and shape. In this study, Sinan's design principles were investigated in one of his small mosques, the Ferhat Pasha Complex in Çatalca, Istanbul. In the first phase of the study, the compatibility of the examined building’s plan with the methods known to be used in different civilizations, like quadratur, golden ratio, grid system, etc., were investigated, revealing that the sizes, forms, and locations of buildings are in accordance with a modular grid system. In the study’s second phase, the stages in the emergence of building design were shown by the inductive method. This system also played an important role in estimating the cost of the buildings and tracing the outlines of the plans to the ground.


Keywords


Ferhat Pasha Complex, modular grid system, mosque, planning process, Sinan's architecture.

Full Text:

PDF

References


Alberti, L. B. (1485). De re aedificatoria. On the art of building in ten books. (Translated by J. Rykwert et all., 1988). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Alioğlu, F. and Orbeyi, N. (2011). Mimar Sinan Camilerinde Modüler Sistem. SIGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Özel Sayı, 3(2), 331-40. Retrieved from http://www.ytusigmadergisi.com/pdfs/150.pdf

Altan, K. (1936). Eski Mimarların Planları. Arkitekt, 7, 199.

Arpat, A. (1986). Numerishcher Symbolismus in der Sakralen Architectur der Osmanen, II. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (April 28 - May 2), İstanbul: ITU, 2, 67- 80.

Arseven, C. E. (1950). Arşın. Sanat Ansiklopedisi, I, 106-108. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Batur, A. and Batur, S. (1968). Sinan bibliyografyası. In C. Bektaş (Ed.), Koca Sinan. Ankara, 79-92.

Cantay, T. (1986). XVI. Yüzyıl Türk Mimarisinde Bazı Tasarım ve Çizim Esasları, II. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (April 28 - May 2), İstanbul: ITU, V. 2, pp. 53-65.

Çamlıbel, N. (2000). Sinan Camilerinde Mekan-Strüktür İlişkisi, Tasarım Dergisi, 102, 100-106.

Eilouti, B. (2012). Sinan and Palladio: Two Cultures and Nine Squares. International Journal of Architectural Heritage, 6, 1-18, DOI: 10.1080/15583058.2010.495821

Erdem, A. and Özakın, R. (2006). An Analysis of Porched Courtyards in Mosques of the Classical Ottoman Period. Structural Analysis of Historical Constructions, Possibilities of Numerical and Experimental Techniques, Proceedings of the 5th International Conference SAHC 2006. India, 2051-2059.

Erdenen, O. (1965). Eski Yapılarımızda Plan Meselesi. Mimarlık, 26, 19-23.

Kuban, D. (2007). Osmanlı mimarisi. İstanbul: Yem Yayınları.

Kuran, A. (1973). Mimar Sinan Yapısı Karapınar II. Selim Camisi’nin Proporsiyon Sistemi Üzerine Bir Deneme. VII. Türk Tarih Kongresi (September 25-29, 1970), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2, 711-716.

Mülayim, S. (2011). Mimar Sinan bibliyografyası. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.

Necipoğlu, K. G. (1986). Plans and Models in 15th and 16th Century Ottoman Architectural Practice. Journal of the Society Architectural Historians, 45, 3, 224-243.

Necipoğlu, G. (2005). The age of Sinan, architectural culture in the Ottoman Empire. Princeton-Oxford: Princeton University Press.

Orbeyi, N. (2016). Çift Revaklı Sinan Camilerinde Modüler Sistem. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33, 2, 201-225. DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.7

Ödekan, A. (1988). Kaynakça. In S. Bayram (Ed.), Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri I. İstanbul: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 631-640.

Palladio, A. (1570). The four books on architecture. (Translated by R. Tavernor and R. Schofield, 1997). Cambridge: MIT Press.

Sönmez, N. (1999). Mimar Sinan Camilerinde Alt Sıra Pencereleri Boyutlandırma Özellikleri. In Ç. Kafesçioğlu and L. Thyss-Şenocak (Ed.), Aptullah Kuran İçin Yazılar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 287-311.

Söylemezoğlu, H. K. (1986). İstanbul Rüstem Paşa Camii (1555-61-70), II. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (April 28 - May 2), İstanbul: ITU, 2, 105-114.

Söylemezoğlu, K. (1988). İstanbul Rüstem Paşa Camii Son Cemaat Mahali ve Avlusu Planlamasında Göz Önünde Tutulan Faktörler Hakkında. In Z. Sönmez (Ed.), Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 259-267.

Tuncer, N. (1999). Azapkapı Sokollu Camisi’nde Oran Araştırması. In Ç. Kafesçioğlu and L Thyss-Şenocak (Eds.), Aptullah Kuran İçin Yazılar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 325-331.

Tuncer, O. C. (2008). Sinan'ın Aynı Planı Uyguladığı Dört Yapıda Izgaralı Düzen. In B. Yediyıldız and K. Tomenendal (Ed.), Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır. Ankara: Diyarbakır Valiliği ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 485.

Tuncer, O. C. (2010). İstanbul Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi Geometrik Kurgusu, Vakıflar Dergisi, 33, 113-124.

Ünsal, B. (1963). Topkapı Sarayı Arşivinde Bulunan Mimari Planlar Üzerine. Türk Sanat Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, 1, 168-197.
DOI: http://dx.doi.org/10.15320/ICONARP.2018.38
Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/html/iconarp/lib/pkp/classes/webservice/WebService.inc.php on line 198