Thinking Together Urban Conservation With Urban Modernization In The Process Of Urban Transformation: The Possibilities Of "Historic Urban Landscape" Concept

İclal Dinçer

Abstract


Today, the big cities that are centers of innovation and creativity offer employment and training opportunities for people on the one hand, and are faced to face to uncontrolled urbanization on the other. One of the main problems of these cities is socio-cultural and spatial harmony between urban heritage and new developments. It should be recognized that it is difficult to preserve both the tangible and intangible heritage and sustainable development together with providing the quality of urban life. This article will discuss the "historic urban landscape" concept that is one of the approaches in the long term evolution of conservation and reconstruction of cities. In this evolution process, concepts of urban conservation, environmenta protection, urban archaeology, cultural landscape and the value o cultural heritage for society are the important milestones. Within this approach "historic urban landscape", decision-making processes needs to evolve towards the partnerships of state, market and civil society actors through negotiation and cooperation between them. In the article three examples from Istanbul are examined.

Keywords


Urban conservation, urban renewal, historic urban landscape, cultural heritage

Full Text:

PDF

References


Ahunbay, Z. (2005). “Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Alanında Geçerli Uluslararası Belgelerin Türkiye’deki Uygulamalara Yansımaları”. P.İlgi Yüce Aşkun, vd. (Der.), Korumada 50 Yıl, MSGSÜ, İstanbul, ss.9–24.

Ahunbay, Z. (1996). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.

Benevolo, L. (1995). Son Elli Yılda Avrupa Kentinin Yenilenişi. Avrupa Tarihinde Kentler N.Nirven (Çev.), Afa-Intermedia, İstanbul, ss:235-247.

Burtenshaw, D.; Bateman, M.; Ashworth, G.J. (1981). The City in West Europe J., Wiley Chichester, Eng. and New York.

Delafons, J. (2005). Politics and Preservation. E & FN Spon, London.

Dinçer, İ.; Enlil, Z. (2012). Kültür Mirasının Değişen Kapsamı ve ‘Kültürel Mirasın Toplum İçin Değeri - Faro Sözleşmesi’nin Algılanması: Türkiye İçin Bir Ön Araştırma. Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Yıllık 2011, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 47-56.

Dinçer, İ. (2010). “Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent Planlamanın Yollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması:Protokol Alanından Yenileme Alanına…”. Dilek Özdemir (Der.), Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss. 225-255.

Dinçer, İ. (2009). “İstanbul’un Tarihi Alanları: Bir Dünya Miras Varlığını Dünya Adına Koruma Problematiği”, Yeni Mimar 76, ss.12-13, http://www.yenimimar.com/index.phpaction=displayArticle&ID=749 (erişim: 03.06.2011)

Jokilehto, J. (1999). A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann, Oxford.

Luxen, J.L. (2004). Reflections on the Use of Heritage Charters and Conventions. http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/

newsletters/19_2/feature.html (erişim: 01.12.2011)

Oers, R., (2010). Managing Cities and the Historic Urban Landscape Initiative: an Introduction. World Heritage Papers-27: Managing Historic Cities, UNESCO World Heritage Centre, ss: 7-17.

Özaydın, G.; Dinçer, İ. (2012). İstanbul’un Kamusal Alanı Taksim Meydanı’na Yapılmak İstenen Mekânsal Müdahaleler

Hakkında Rapor (çoğaltma).

Rodwell, D. (2007). Conservation and Sustainability in Historic Cities, Blackwell Publishing, London.

Slatyer, R.O. (1984). The Origin and Development of the World Heritage Convention”, Monumentum, World Heritage

Convention Issue, 3-16. http://www.international.icomos.org/monumentum/vol-special/vol-special_1.pdf (erişim: 03.06.2011)

URL-1: http://whc.unesco.org/en/news/873/ (erişim: 15.12.2012)

URL-2: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ve Türkçe çevirisi için:http://www.unesco.org.tr/resimler/PeyzajTavsiyeKarari.df (erişim: 15.12.2012)

URL-3: http://www.icomos.org/athens_charter.html (erişim: 03.01.2010)

URL-4: http://whc.unesco.org/en/list (erişim: 03.01.2010).

URL-5: http://whc.unesco.org/en/guidelines (erişim: 03.01.2010).

URL-6: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html (erişim: 15.12.2012)

URL-7: http://kumid.eu/euproject/admin/userfiles/dokumanlar/cevreiave02.pdf (erişim: 11.12.2011)

URL-8: http://did.cevreorman.gov.tr/did/Files/Birimler/Uluslararasi/uluslarIliskiler/TurkiyeninTarafOlduguSozlesmeler/Floransa/Turkce/FLORANSA.pdf (erişim: 15.12.2011)

URL-9: http://whc.unesco.org/en/decisions/1217/ (erişim: 15.12.2012)

URL-10: http://kumid.eu/euproject/admin/userfiles/dokumanlar/K-Kulturel-Mirasin-Toplum-icin-Değeri-Konulu-AK-Sozlesmesi,2005.pdf (erişim: 11.12.2011)

URL-11: http://whc.unesco.org/en/activities/638/ (erişim. 15.12.2011)

URL-12: http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity 48-1.pdf (erişim: 15.12.2012)

URL13: http://www.spoist.org/dokuman/kitaplar/Avrasya_Tuneli_Raporu_Mayis.pdf (erişim: 15.12.2012)Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/html/iconarp/lib/pkp/classes/webservice/WebService.inc.php on line 198