Evaluation of Sille Settlement in the Context of Ecological Tourizm

Arife Deniz Oktaç Beycan

Abstract


In our time people began to search for resting in historical, cultural and natural environments being other than coast, sea and urban tourism and they began to prefer different tourism activities. Tourism requests focusing on traditional settlements with cultural and natural values, have causes a sustainable tourism approach to come out.  Ecological tourism, which is one of the sustainable tourism types, is being used as a development tool by protecting the history, culture and nature.  Ecological tourism has the least impact on natural environment, ecological and cultural heritage while it contributes to the tourism area where it is applied by protecting values, providing local economical benefits and with the educational aspects it has. In the study it is being focused on making use of  Sille, which is newly opened to tourism as having natural, historical and cultural structure and bearing value with regards to alternative tourism, through ecological tourism. In the first part of the study ecological tourism has been defined. In the second part natural, cultural and architectural features of Sille have been explained and in the third part changes lived through in Sille with regards to sociocultural and architectural aspects have been mentioned. As the conclusion the particulars to be realized in Sille with regards to ecological tourism have been recommended in order to protect its values and to benefit from tourism while transfering these values to the future. 


Keywords


Rural development, ecological tourism, rural architecture, sille, tourism

Full Text:

PDF

References


Akan, M., Hidayetoğlu, M. (2014).“Sille Halıcılığı ve Bugünkü Durumunun Değerlendirilmesi”, I. Ulusal Sille Sempozyumu 26-27 Eylül, 2013, s. 197-208, Konya.

Aklanoğlu, F., 2009, Geleneksel Yerleşmelerin Sürdürülebilirliği Ve Ekolojik Tasarım: Konya-Sille Örneği, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aköz, A. ve Ürekli, B., 1997, Tarihi Seyir İçerisinde Sille’de (Konya) Müslim- Gayrı-ı Müslim Yerleşimi, Ata Dergisi, VII, 194-195.

Bağcı, Ö. F., 2009, Barana Kültürü, 5000 Yıllık Kültür Vadisi Sille, 3, 20-23.

Bahar, H., 1994, Takkeli Dağ (Kevela Kalesi) ve Konya Tarihi Bakımından Önemi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 314.

Bakırcı, M., 2002, Ekoturizm. Ekoturizm”, İkinci Turizm Şurası. Ankara, Turizm Bakanlığı.

Baştak, N. F., 1938, Sille, Konya, Birinci-İkinci Kanun, p. 947-970.

Bildirici, M. (1994) Tarihi Su Yapıları (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray), DSİ. Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s. 181.

Biricik, A. S., 1998-1999, Sille Çayı Havzası, Marmara Coğrafya Dergisi, 2, 33-55.

Dülgerler, O. N., 2000, İnanç Turizminin Merkezi ve 5000 Yıllık Otantik Kent Sille, Selçuklu, 26, 10.

Erdoğan, N., 2003, Çevre ve (Eko)Turizm, Ankara, Erk Yayınları

Işık, A. (2014).”Geçmişten Günümüze Sille Mezarlıkları ve Buralardaki Osmanlı Dönemi Mezar Taşlarından Bazı Örnekler”, I. Ulusal Sille Sempozyumu 26-27 Eylül, 2013, s. 385-414, Konya.

Kahraman, N. ve Türkay, O., 2004, Turizm ve Çevre, Ankara, Detay Yayıncılık

Kapar, M.A. (2014).“Sille’de Gelenek ve Görenekler”, I. Ulusal Sille Sempozyumu 26-27 Eylül, 2013, s. 91-98, Konya.

Karpuz, H., Aygör, E. (2014).“Sille Evleri”, I. Ulusal Sile Sempozyumu26-27 Eylül, 2013, s. 113-155, Konya.

Kaypak, Ş., 2010, Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (2), 93-114.

Kaypak, Ş., 2012, Ekolojik Turizm ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14 (22), 11-29.

Kılıçaslan, M., 2009, Sille’de Komşuluk İlişkileri, 5000 Yıllık Kültür Vadisi Sille, 3, 17.

Konyalı, İ. H., 1964, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, Yeni Kitap Basımevi

Kuşat, N., 2014, Rural Tourısm As An Alternatıve For Sustaınable Rural Development And Its Applıcabılıty İn Turkey, The International Journal of Economic and Social Research, 10 (10), 65-88.

Meşhur, M. Ç., 1999, Tarihi Çevrelerin Korunması Sürecinde Yeni Yaklaşımlar: Amasya Kenti Örneği, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Nas, E., 2014, Sille Toprak İşçiliği. I. Ulusal Sille Sempozyumu. Konya.

Oktaç, A. D., 2001, Konya Bağ Kültürü ve Bağ Yerleşmeleri, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Oral, S. ve Şenbük, U., 1996, Turistik Ürünlerin Sürdürülebilir Turizm Açısından Yapısal Değerlendirilmesi, 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Alanya, 197-205.

Özönder, H., 1998, Sille (Tarih-Kültür- Sanat), Konya

Sarıköse, B., 2008, Osmanlı Döneminde Sille, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 269.

Sarıköse, B., 2009, Sille Bin Yıllık Birliktelik, Konya

Selimoğlu, Ö., 2004, Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Etüt ve Araştırma Şubesi

Tapur, T., 2009, Konya’da Tarihi Bir Yerleşim Merkezi: Sille, Türk Coğrafya Dergisi, 53, 14-30.

Tapur, T., 2014, Sillenin Coğrafik Özellikleri, I. Ulusal Sille Sempozyumu, 177-196.

Turizm Bakanlığı, 1999, Terimler Sözlüğü, Ankara

Weawer, D., 1999, Magnitude of Ekoturizm in Costa Rica and Kenya, Annals of Tourism Research, 26 (4), 792-816.

Internet resources

url1.https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-13.pdf (yıldız sey) (05.05.2017)

url2.http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_0473172001407841550.pdf (05.05.2017)

url3. http://www.ekoturizmdernegi.org/ (05.05.2017)

url 4. http://www.gerty.ncl.ac.uk (05.05.2017)

url5.https://www.google.com.tr/searchq=sille+el+sanatlar%C4%B1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj_k7eiqszUAhUF1hoKHU-EC4AQsAQIJQ&biw=1745&bih=895
DOI: http://dx.doi.org/10.15320/ICONARP.2017.21
Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/html/iconarp/lib/pkp/classes/webservice/WebService.inc.php on line 198