RESTORATION OF THE GREEK ORTHODOX CHURCHES AT THE END OF THE 19TH CENTURY IN ISTANBUL: CASE OF GALATASARAY PANAGIA CHURCH

Ece Sönmez Pulat, Deniz Mazlum

Abstract


Purpose

The Westernization and its reflections could be observed in the architecture, urbanism and social life in Istanbul in 19th century. The Tanzimat Edict (1839), Vienna Protocol (1855) and Islahat Edict (1856) affected the lifestyle of non-Muslims, especially in the administrative, religious and educational sphere. These political, legal and social reforms had also affected the Greek Orthodox community living in the Ottoman lands and their architectural activities about the churches. Therefore, the purpose of this paper is to clarify the restoration works of Galatasaray Panagia Church conducted in the 19th century based on the archival documents.

Design/Methodology/Approach

The archival documents provide a comprehensive understanding of the changes, repairs, architectural implementations and formal procedure of the restoration of the Greek Orthodox churches. The methodology of the paper is mainly to analyze the archival documents and do the field survey. The archival documents about the extension of the Galatasaray Panagia Church was analyzed in detail. Then field survey was done. Present-day conditions of the church was observed and compared with the archival documents. Moreover, the analogical research was done to understand the situation before the implementation in 19th century.

Findings

The archival documents were the important proofs of the interventions of the conservations, which were applied at the end of the 19th century. They give information about to the drawing techniques, characteristics of interventions, construction materials, construction sector, responsible authorities and the process of getting necessary permissions for the restoration and the details of labors. At the end of the 19th century, restoration process of the Greek Orthodox churches was changed with the removal of the restrictions. For example, the new construction materials were used from European countries.

Research Limitations/Implications

This study examines the archival documents to provide the information about the church and aims to underline the importance of these documents to understand the history of the church, as well as the conservation methodology and process in the 19th century.

Practical Implications

The archival documents are not merely materials to help understand the building better, but they also serve as tangible evidences of past restorations. The technical details that archival documents include, guide the decision process of the future interventions. Moreover, they provide reliable and valuable information about the later additions that must be conserved.

Social Implications

The Greek Orthodox community was one of the important non-Muslim groups, had a significant role in the Ottoman Empire. Considering the present-day conditions, most of the Greek Orthodox churches could survive owing to the extensive repairs, restorations or, in some cases, reconstructions. This study made an important contribution to the research on the Greek Orthodox churches, which has a small population today.

Originality/Value

Most studies on this subject is based on just classification of the archival documents. However, this study is focused to analyze the documents in detail with the observation on the structure. The originality of this study is both to analyze historical archival documents and to observe present-day conditions together. Thereby while the past restoration process was understood, future implementation are shed light on.


Keywords


Archival documents, Galatasaray Panagia Church, Greek churches, 19th century, restoration

Full Text:

PDF

References


Acar, Ş. (2004). “Cümlenin Maksûdu Bir Ammâ Rivâyet Muhtelif Arşından Metreye, Dirhemden Grama”, Yapı Dergisi, 267: 85-92.

Alemdar, S. (2012). Osmanlı Devleti’nde Kiliselerin Tamir ve İnşası (1839-1856). (PhD diss), Süleyman Demirel University, Isparta.

Baskıcı, M. M. (2009). Bizans Döneminde Anadolu: İktisadi ve Sosyal Yapı (900-1261). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Beihammer, A. D. (2017). Byzantium and the Emergence of Muslim-Turkish Anatolia, Ca. 1040-1130, Routledge, London and New York.

Cahen C. (1968). Pre-Ottoman Turkey: A General Survey of the Material and Spiritual Culture and History c. 1071-1330, translated by J. Jones-Williams. New York:Taplinger Publishing Company.

Can, S. (1999). Belgelerle Çırağan Sarayı. Ankara: Kültür Bakanlığı.

Can, S. (2014). "Yıldız Hamidiye Camii'nin İnşası ve Mimarına İlişkin Yeni Bilgiler", pp.59-66 in Nurhan Atasoy'a Armağan edited by B. Tanman. İstanbul: Lale Yayıncılık.

Denel, S. (1982). Batılılaşma Sürecinde İstanbul'da Tasarım ve Dış Mekânlarda Değişim ve Nedenleri. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi.

Ekim, Z. E. (2018). İstanbul'da Sultan Abdülaziz Dönemi Kasırları Arasında Ayazağa Kasırlarının Yeri. (PhD diss), Mimar Sinan Güzel Sanatlar University, İstanbul.

Hovhannesyan, S. S. (1996). Payitaht İstanbul’un Tarihçesi, trans.E. Hançer, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

İnalcık, H., Seyitdanlıoğlu, M. (2006). Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Kalaycı, H. (2014). "Rum Kiliseleri", pp. 490-498 in Geçmişten Günümüze Beyoğlu Cilt II, edited by M. S. Genim, Y. Dağlı, E. Karakya, M. İstekli, D. Çakıl. İstanbul: Taç Vakfı Yayınları.

Kalogeras, N., Pavlatos, C., Tsilenis, S. (2009). "Η επισκευή του ιερού Εισοδίων της Παναγίας της κοινότητας Σταυροδρομίου Κωνσταντινούπολης (İstanbul Beyoğlu Rum Cemiyetinin Panayia İsodion Kilisesinin Onarımı)" Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κατασκευών. Νέες τάσεις σχεδιασμού (Tarihi yapıların korunmasında ılımlı müdahaleler).Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας & Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (Yunanistan Mühendisler ve Mimarlar Odası Merkezi Makedonya Şubesinin ve Kültür Bakanlığı Merkezi Makedonya Yeni Çağ Tarihi Eserler Bölümünün beraber düzenledikleri 3. Milli Kongre Bildirileri) Selanik.

Karaca, Z. (1996). İstanbul'da Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Karaca, Z. (2008). İstanbul'da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,

Madran, E. (2002). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler: 1800-1950. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Mazlum, D. (2013). "Osmanlı Arşiv Belgeri Işığında 18. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Avrupa Kökenli Malzeme Kullanımı" 14th International Congress of Turkish Art Proceedings, Paris.

Özil, A. (2010). "İki Okuma Odası Bir Narteks: Rum Cemaat Yapılarına Tarihsel ve Toplumsal Bir Bakış (1856-1914)", pp. 28-36 in Batılılaşan İstanbul'un Rum Mimarları, edited by H. Kuruyazıcı, E. Şarlak. İstanbul: Zoğrafyon Lisesi Mezunlar Derneği.

Panagiotopoulou Mantopoulou, T., Kazamia Tsernou, M., Hekimoglou, E. (2009). Büyükada Saint Demetrios Cathedral Church: Restoration of Icons and Iconastas, edited by E. Hekimoglou. Thessaloniki: Printing House.

Shukurov, R. (2016). The Byzantine Turks, 1204-1461. Leiden and Boston: Brill.

Sönmez, N. (1997). Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Yem Yayın.

Şenyurt, O. (2012). İstanbul Rum Cemaatinin Osmanlı Mimarisindeki Temsiliyeti. İstanbul: Doğu Kitabevi.

Tsilenis, S. (2010). "Ιερός Ναός Εισοδίων της Παναγίας της

Κοινότητας Σταυροδρομίου Κωνσταντινούπολης (İstanbul Beyoğlu Rum Cemiyetinin Panayia İsodion Kilisesi)". edited by K. Lappas, A. Anastasopulos, İ. Kolovos, Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας (Pinelopi Stathi’nin Anısına Tarih ve Edebiyat Çalışmaları), pp. 443-466. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης ( Girit University Press), Girit.

Tülüce, A. (2016). Bizans Tarih Yazımında Öteki: Selçuklu Kimliği, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

URL-1. Retrieved from https://thessaloniki.travel/en/exploring-the-city/religion/greek-orthodox-churches/item/1076-church-of-aghios-minas [10.01.2019].

Vamvoukou Kambouri, M. (1979). The Church of Ayios Menas in Thessaloniki. A New Type of Ecclesiastical Architecture Churches in Greece 1453-1850 III. Athens: National Technical University, History of Architecture Research Center.

Vryonis, S. (1975). Nomadization and Islamization in Asia Minor, Dumbarton Oaks Papers, (29) 41-71.

Yergün, U. (2002). Batılılaşma Dönemi Mimarisinde, Yapım Teknolojisindeki Değişim ve Gelişim. (PhD diss), Yıldız Technical University, İstanbul.
DOI: http://dx.doi.org/10.15320/ICONARP.2020.117
Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/html/iconarp/lib/pkp/classes/webservice/WebService.inc.php on line 198