Urban Conservation Proposal: The Case of Şile Balibey District

Betul Aydin Cura, Kemal Kutgün Eyüpgiller

Abstract


The Balıbey district, analyzed in the scope of this paper, is one of the important surviving districts of the area. This district of importance with its plan schemes, building materials, construction techniques and beautiful large vegetable gardens, was approved as the Şile Central Urban Site and a 1st and 2nd degree natural conservation site area by the Second Board for the Conservation of Cultural and Natural Heritage of Istanbul with its resolution dated 01.28.1992 and numbered 2796.

Urban space analyses were made through field surveys in order to document the present situation, identify the problems, assess the potentials and recommendations were also developed to reveal these potentials. All the buildings in Balibey district of the urban conservation site were examined, the analysis maps prepared in 1/1000 scale were synthesized and proposal maps were prepared. The present situation has been documented, and recommendations have been presented by silhouette studies plans in 1/200 scale conducted on ‘Cami Street’ the most well-preserved axis of the district.  The plans, façade and building materials of the buildings that preserved their originality were considered on a single building scale and classified according to their typology.

By mentioning the legal process, suggestions were developed in order to resolve the problems which arise from interaction between the whole district and the work area in Şile, where conservation plan and reconstruction plan do not coalesce. In this work, the aim was to identify the path to be followed for the gentrification of the Balibey District Urban Site Area integrated with the city as a whole, keeping its characteristics and original inhabitants to be handed to future generations.


Keywords


Şile, urban conservation, urban texture, vernacular architecture, timber construction system

Full Text:

PDF

References


Aksel, A. (1995). Şile İlçesi Maddesi. İstanbul Dergisi, 13, 18.

Aydın, B. (2017). Şile Balibey Mahallesi Sit Koruma Projesi. (Yüksek Lisans Tezi).İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aygün, H. G. (2010). Geçmişten Günümüze Tahlisiye Teşkilatı (Cankurtarma) ve Şile. İçinde H. Ansal (Editör), Ufukta Bir Işık. Uluslararası Deniz Fenerleri Sempozyumu. Şile Feneri’nin 150. Yıl Kutlamaları 12-13 Haziran 2010, (p.81-92). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları.

Demirel, E. (2011). Türkiye Deniz Fenerleri Atlası Özel Koleksiyonu 2011. Atlas Keşif Kitaplığı, İstanbul: Doğan Burda Yayınevi.

Dinç, B. (2013). Teksen Hisarı. Aktüel Arkeoloji, 33,36-39.

Dinçer, İ., Enlil, Z., Evren, Y. ve Kozaman-Som, S. (2011). İstanbul’un Tarihi ve Doğal Miras Değerleri: Potansiyeller, Riskler ve Koruma Sorunları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Erarslan, S. (2010). Şile: Bir Denizkızı. İstanbul: Heyamola Yayınları.

Ertek, T. A., Kozak, R. & Evren, N. (1998). Şile: Doğal Tarihi ve Kültürel Yapısı, Sosyo-Ekonomik Analizi ve Gelişme Stratejileri. İstanbul.

Fıratlı, N. (1952). Şile ve Kalealtı. TTOK. 18-20.

Goularas, G. B. (2010). Mübadele ve Şile. İçinde H. Ansal (Editör), Ufukta Bir Işık. Uluslararası Deniz Fenerleri Sempozyumu. Şile Feneri’nin 150. Yıl Kutlamaları 12-13 Haziran 2010, (p.73-79). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları.

Göktaş, A. (1992). Şile’de Tarihsel Araştırma ve Çevre Koruma Çalışmaları (Hamamdere ve Balibey Mahalleri). (Yüksek Lisans Tezi).Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Güner, R. (2013). Sürdürülebilirlik Bağlamında Şile Kent Dokusu Analizi Camcı ve Cami Sokakları. (Yüksek Lisans Tezi). M. S. G. S. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. İstanbul Çevre Durum Raporu,

Kasar, N. (1987). Şile İlçesinin Turizm Potansiyelinin İncelenmesi.(Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Anabilim Dalı, İstanbul.

Kolçak, E. S. (2010). Osmanlı Döneminde Şile Feneri. İçinde H. Ansal (Editör), Ufukta Bir Işık. Uluslararası Deniz Fenerleri Sempozyumu. Şile Feneri’nin 150. Yıl Kutlamaları 12-13 Haziran 2010, (s.93-103). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları.

Muslu, G. (1999).Şile Şehri. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özdoğan, M. (1982a). Doğu Marmara ve Trakya Araştırmaları. TAD, 26, 37-62.

Özdoğan, M. (1982b). Trakya ve Doğu Marmara Araştırmaları 1981 Yılı Çalışmaları. KST, 4, 137-142.

Özdoğan, M. (2014). İstanbul’un Tarih Öncesi. Aktüel Arkeoloji, 37, 36-45.

Özdoğan, M. (2016). İstanbul’un Tarihi Yarımada Dışı Coğrafyasında Göz Ardı Edilen Tarih öncesi Kültürler. Mimar.ist, 57, 18-22.

Seri, B. (1994). Deniz Fenerleri. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 3. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.

Şarlak, E. (2010). Hatıralardaki Özlem: Şile’den Göç Eden Rum’ların Belleklerindeki İzler. İçinde H. Ansal (Editör), Ufukta Bir Işık. Uluslararası Deniz Fenerleri Sempozyumu. Şile Feneri’nin 150. Yıl Kutlamaları 12-13 Haziran 2010, (p.59-72). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları.

Şile Tanıtım Kitabı.(1995). Şile Belediyesi Tanıtım Broşürü. İstanbul, Şile.

Tapan, M. (1990, 23 Aralık). Şile’yi SİT Kararı Kurtaracak. Cumhuriyet Gazetesi, s.15, İstanbul: İBB Atatürk Kitaplığı.

Teker, T. (1992). Şile’de Tarihsel Araştırma ve Çevre Koruması.(Yüksek Lisans Tezi).Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Temir, Ş. R. (2010). Geçmişten Günümüze Şile ve Şile Bezi (Şile and Şile cloth from past to present). (A. Roome Çev.).Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Toroslu, M. V. (2009). “Denizciye Göz Kırpan Sevdalar” Deniz Fenerleri.İzmir: Dev Yayıncılık.

Umar, B. (1993). Türkiye'deki Tarihsel Adlar. İstanbul: İnkilap Yayınevi.

Umar, B. (2004). Bithynia. İstanbul: İnkilap Yayınevi.

Uykucu, K. E. (1973). Cumhuriyetin 50. Yılında İlçeleriyle Birlikte İstanbul. İstanbul: Kahraman Yayınları.

Url-1 http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/sarikavak-kalesi, access date 20.03.2017.

Url-2 http://www.envanter.gov.tr/anit/kentsel/detay/40797, access date 20.03.2017.

Url-3 http://www.envanter.gov.tr/anit/kentsel/detay/40812, access date 20.03.2017.

Url-4 http://www.envanter.gov.tr/anit/kentsel/detay/40959, access date 20.03.2017.

Url-5 http://www.envanter.gov.tr/anit/kentsel/detay/41097, access date 20.03.2017.

Url-6 http://www.envanter.gov.tr/anit/kentsel/detay/49128, access date 20.03.2017.

Url-7 http://www.envanter.gov.tr/anit/kentsel/detay/49137, access date 20.03.2017.

Url-8 http://www.envanter.gov.tr/anit/kentsel/detay/49172 , access date 20.03.2017.

Url9 http://www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr/anit/kentsel/detay /49126, access date, 20.03.2017.

Url-10 http://www.sile.bel.tr/Page/Detail/8663, access date 03.08.2017.

Url-11 http://silekizteknik.meb.k12.tr, access date 20.03.2017.

Url-12 http://www.turkiye-haritasi.net/istanbul-haritasi.html, access date; 29.04.2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.15320/ICONARP.2019.90
Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/html/iconarp/lib/pkp/classes/webservice/WebService.inc.php on line 198