An Anatolian City: A Research on Cinema Culture and Movie Theatres in Eskisehir

Berna Üstün

Abstract


Not only physical presences, but also histories and memories of the cities transform. The changes in the built environments result in the erasure of past records from urban space as well as from the minds of urban dwellers. Photographs and movies record the past and document the life and culture in the built environment. Movie theaters are important as they are the sites of meanings and memories of the past. First movie theaters were built after cinema was embraced by urban dwellers as a cultural activity and a realm of socialization. In order to be accessible by citizens, movie theaters were positioned at the centers of the cities as new social and public spaces. In Turkey, cinema appeared as an institution after the republic was established, spread in 1940s, and became a lifestyle and a means of socialization in 1960s. Pioneering steps of the cinema culture took place in Istanbul and soon spread primarily in big cities such as Ankara, Adana, Izmir, and Eskisehir. Eskisehir also met cinema culture in the republican period. As cinema became a popular means of socialization, the number of movie theaters including open air theaters raised up to 25 in the most vivid period. The advent and expansion of TV in 1970s and video in 1980s, however, undermined the cinema culture. In the later years, the cinema culture which existed in many independent movie theaters spread in various parts of the city transformed into the smaller multi-movie-theaters in sterile spaces, i.e. shopping malls, as a part of shopping and dining culture. The movie theaters were not able to resist capitalism, and closed down one by one, and were erased from the urban space as well as from the memories of the citizens. This research aims at exploring and documenting the transformation of Eskisehir’s independent movie theater buildings, which were considered as spaces of socialization for many years in the modernization process of the republican period.

Keywords


Cinema culture, movie theaters, movie theaters in Eskisehir.

Full Text:

PDF

References


Akçura, G. (2004), Aile Boyu Sinema, İstanbul:İthaki Yayınları

Arda, E. (2005), Sinemanın Büyüsü, Eskişehir:Uğur Ofset

Atuk, A. (2002), 1001 Eskişehir, Eskişehir:Onur Matbaacılık

Baraz, T. (1988), Başlangıçtan Günümüze Eskişehir Basını (1980-1986), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 134

Bodur, F. (1990), Eskişehir Sinemalarının Dünü Bugünü, Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi, Eskişehir, Sayı 8:203-221

Efe, A. (1998), Eskişehir Demiryolu, Anadolu University, Social Science Institute, Master Thesis, Eskişehir

Hakan E. (2009), Düş Şatolarından Çoklu Salonlara Değişen Seyir Kültürü ve Sinema, Kebikeç Dergisi, Yıl 14, Sayı 28:143-162

Hauser, A. (1984), Sanatın Toplumsal Tarihi, çev: Yıldız Gölönü, İstanbul:Remzi Kitabevi.

Hinkle, E., (2009), Modern Türkiye’de Sinema, Kebikeç Dergisi, Yıl 14, Sayı:28:91-102

Jarvie, I. C. (1970), Towards a Sociology of the Cinema, Rutledge & Kegan Paul.

Karasözen R. &Koca, G. (2010), 1945–1960 Dönemi Eskişehir Modern Kent Merkezinin Oluşumunda Öne Çıkan Yapılar, Anadolu Ünv.Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 3:191-211

Kırel, S. (2005). Yeşilçam Öykü Sineması. İstanbul: Babil Yayınları.

Kırlı, E. (2001), 19.ve 20.Yüzyılda Eskişehir’e Yapılan Göçler, Osmangazi University, Social Science Institute, Master Thesis, Eskişehir

Prof.Dr.Ertuğrul Algan ile görüşme yapılmıştır (Şubat 2018)

Sarıöz, P. (1997), Bir Zamanlar Eskişehir, Eskişehir:Esbank Yayınları

Ulutak, N. (1988), Belgesel Sinemanın Temel Özellikleri ve Tarih Felsefesi Açısından Belgesel Sinemada Gerçeklik, Anadolu University, Social Science Institute, Doctoral Thesis, Eskişehir

Yatağan, N. (2013), Cumhuriyet Dönemi Endüstri Yapıları ve Modernleşme İlişkileri Üzerine Bir İnceleme:Eskişehir Tülomsaş Yerleşkesi, Dokuz Eylül Ünversity, Institute of Science, Master Thesis, İzmir

URL-1 Uluvar, Behçet, 2006, Eskişehir’in Eski Sinemaları, (http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=34862), (Mayıs 2017)

URL-2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Eskişehir_Surp_Yerrortutyun_Kilisesi (Eylül 2017)

URL-3 https://tr.wikipedia.org/wiki/Eskişehir_Surp_Yerrortutyun_Kilisesi (Eylül 2017)

URL-4 http://eskisehirkulturenvanteri.gov.tr/anitdetay.aspx?ID=165 (Eylül 2017)

URL-5 Tutal, O., http://www.boyutpedia.com/1618/69322/kilicoglu-sinemasinin-gelecegi (Aralık 2017)
DOI: http://dx.doi.org/10.15320/ICONARP.2018.62
Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/html/iconarp/lib/pkp/classes/webservice/WebService.inc.php on line 198